O pagină din istoria înfloritoare a uneia dintre cele mai noi ctitorii din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, ridicată în numai șapte ani, precum în vremea voievozilor Moldovei, a fost scrisă astăzi, 15 octombrie 2023, în Poiana Sfântului Ioan, în Ținutul Fălticenilor. Cu acest prilej a poposit aici pentru câteva zile un odor neprețuit, Brâul Maicii Domnului de la Mănăstirea Kato Xenia din Volos – Grecia.

În Duminica a XXI-a după Rusalii, numită și Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, biserica Mănăstirii Sihăstria Râșcăi, cu hramul „Sfântul Ioan de la Râșca și Secu”, a îmbrăcat luminoasa haină a sfințirii.

Unsprezece ierarhi ai Bisericii noastre, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, au săvârșit slujba de târnosire a lăcașului de cult: Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Din sobor au mai făcut parte slujitori ai sfintelor altare de la parohiile și mănăstirile din județ, protopopi, clerici de la Centrul Eparhial Suceava, între care arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și arhim. Kallinikos Georgakopoulos, vicar administrativ al Mitropoliei Dimitriadelor, Grecia.

Arhiereii au sfințit biserica, pecetluind masa Sfântului Altar, și au binecuvântat interiorul și exteriorul bisericii prin stropire cu apă sfințită și prin însemnarea în chipul Sfintei Cruci cu Sfântul și Marele Mir, încununându-se astfel lucrările de construcție ale complexului monastic, începute în vara anului 2016, și de înfrumusețare ale sfântului locaș, împodobit cu un veșmânt pictural deosebit.

În prezența a peste 10.000 de credincioși, evenimentul a continuat cu Sfânta Liturghie arhierească, pe un podium special amenajat în imediata apropiere a ansamblului monahal, răspunsurile liturgice fiind date de Grupul Psaltic „Sfântul Inochentie de la Probota”, dirijat de pr. Dan Constantin Magdalena.

În timpul împărtășirii clericilor, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaei, a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a vorbit despre înțelesul duhovnicesc al Pildei Semănătorului, una dintre primele parabole rostite de Mântuitorul Iisus Hristos. Ierarhul a subliniat faptul că roadele pământului celui bun desăvârșesc munca semănătorului și i-a îndemnat pe cei prezenți să-și pregătească inima pentru rodirea semințelor lui Dumnezeu.

Cu prilejul acestui moment de sărbătoare, pentru a aduce bucurie în sufletele pelerinilor și obștii monahale, cei doi arhierei din eparhia Sucevei și Rădăuților au citit rugăciuni de dezlegare, pentru sănătatea sufletului și trupului, precum și rugăciuni de mulțumire către Preamilostivul Dumnezeu.

A urmat cuvântul Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, care a adus în atenție semnificația slujbei de sfințire a unei biserici, moment în care numele ctitorilor sunt scrise în cartea vieții a Împărăției lui Dumnezeu, evidențiind, între altele, faptul că așezarea în Sfânta Masă a părticelelor din moaștele unor sfinți mucenici, unse cu Sfântul și Marele Mir, arată că Biserica s-a întemeiat pe jertfa Mântuitorului Iisus Hristos.

În continuare, arhim. Mihail Bălan, starețul Mănăstirii Sihăstria Râșcăi, a împărtășit câteva dintre întâmplările minunate și totodată emoționante petrecute în acești ani și a adus mulțumiri lui Dumnezeu pentru binecuvântata zi, soborului slujitor, Înaltpreasfințitului Părinte Calinic pentru binecuvântarea și slujirea arhierească, precum și pentru neîntrerupta grijă pe care a arătat-o așezământului monahal, ierarhilor prezenți, și Preasfințitului Părinte Ignatie, Mitropolit al Demetriadei, pentru faptul că a binecuvântat ca Brâul Maicii Domnului să poposească pentru câteva zile la Sihăstria Râșcăi. Gândul de recunoștință s-a îndreptat, bineînțeles, și către  ctitorii, ostenitorii, binefăcătorii și închinătorii mănăstirii. Nu în ultimul rând, părintele stareț a adus mulțumiri autorităților centrale și locale, corului, credincioșilor prezenți și tuturor celor care au contribuit la ridicarea, împodobirea și înzestrarea sfintei mănăstiri cu toate cele necesare săvârșirii sfintelor slujbe, ctitori, constructori, iconari, ostenitori și binefăcători.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a adus mulțumire episcopilor, preoților și diaconilor împreună slujitori. Totodată, Înaltpreasfinția sa punctat faptul că cei care doresc să afle mai multe tâlcuri la textul evanghelic lecturat astăzi pot citi exegeza pe care o semnează pe site-ul Arhiepiscopiei, cuprinsă și în lucrarea sa, „Parabolele – Nestemate ale învățăturii lui Iisus”, volum apărut la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Starețul Mănăstirii Sihăstria Râșcăi a fost distins cu Ordinul „Crucea Patriarhală”, cea mai înaltă distincție oferită de Patriarhia Română, pentru activitatea sa îndelungată, rodnică și folositoare Bisericii și societății, gramata patriarhală fiind citită de către arhim. Paraschiv Dabija.

Chiriarhul locului a oferit apoi distincții de vrednicie binefăcătorilor și susținătorilor lucrării Bisericii, ca semn al prețuirii și recunoștinței pentru meritele deosebite în promovarea și susținerea valorilor creștin-ortodoxe românești. Pr. Constantin Oprea, consilier eparhial în cadrul Sectorului Cultural, a dat citire textului Ordinelor „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pentru „remarcabila activitate în slujirea Bisericii și Comunității”,„Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu”, „Apărător al credinței creștine” și „Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”.

La deosebitul eveniment au participat stareți, starețe, numeroși credincioși veniți din mai multe zone ale țării, dar și din străinătate, binefăcători, membri ai familiilor ctitorilor, dar și oficialități centrale și locale.

Această aleasă și sfântă slujbă de sfințire încununează toate lucrările de construcție, de pictură, de înfrumusețare și împodobire ale acestui așezământ monahal, prilej cu care s-a adus spre închinare Brâul Maicii Domnului de la Mănăstirea „Kato Xenia” din Grecia. Odorul se va afla în biserica închinată Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca și Secu până joi, 19 octombrie 2023, când se va întoarce în Grecia.

Scurt istoric

Mănăstirea, situată în minunatul loc numit Poiana Sfântului Ioan, este amplasată pe vechea locație a Bisericii „Sfântul Ioan Bogoslovul”.

Potrivit actului de sfințire, „lucrările au început în vremea păstoririi vrednicului de pomenire Înaltpreasfințitului Părinte Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în vara anului 2015, sub stăreția și strădania arhim. Mihail Balan, care a condus și supravegheat lucrările, împreună cu osteneala călugărilor și a credincioșilor închinători și binefăcători, în locul în care, potrivit tradiției, a existat un schit de lemn până în perioada Primului Război Mondial, cunoscut ca fiind Schitul Sfântului Ioan Blagoslovul”.

„Înălțarea din temelie a noului așezământ monahal a început la 26 august 2016. Arhitectura bisericii este specifică zonei, fiind proiectată de vrednicul de pomenire arhitect Gheorghe Bratiloveanu. La intrare în incinta mănăstirii a fost ridicată o frumoasă clopotniță împodobită cu pictură, amintind de arhitectura moldovenească a epocii Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Biserica este zugrăvită în interior și exterior de către cunoscuții și apreciații zugravi bisericești Vasile și Ramona Isar, iar lucrările s-au desăvârșit sub coordonarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.”

Hramul sfântului lăcaș este sărbătorit în fiecare an la 30 august, ziua de cinstire a Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului.

Articol preluat: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților