Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat joi, 6 septembrie 2018, un mesaj în deschiderea simpozionului internațional cu tema „Dumitru Stăniloae și Hans Urs von Balthasar despre Părinții Bisericii (Sfântul Maxim Mărturisitorul)”.

În mesajul intitulat „Doi mari teologi europeni admiratori ai Sfântului Maxim Mărturisitorul”, Preafericirea Sa a evidenţiat faptul că atât părintele Dumitru Stăniloae, cât şi Hans Urs von Balthasar au reuşit să aducă în actualitate teologia Sfinților Părinți ai Bisericii nedespărţite, în mod deosebit teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul”.

„Atât Părintele Dumitru Stăniloae, cât şi Părintele Hans Urs von Balthasar au valorizat teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, subliniind că tema centrală a oricărei teologii creştine trebuie să fie iubirea Preasfintei Treimi arătată în şi prin Iisus Hristos pentru mântuirea lumii, deoarece, așa cum spune Hans Urs von Balthasar, numai iubirea este demnă de credință”, se menţionează în mesajul Patriarhului Daniel

Totodată, Preafericirea Sa i-a felicitat pe organizatorii şi participanţii la acest simpozion exprimându-şi speranța că „rezultatele acestuia vor fi receptate ca fiind o frumoasă cooperare academică şi o cinstire a memoriei celor doi mari teologi europeni”.

Mesajul integral al Părintelui Patriarh Daniel:

Doi mari teologi europeni admiratori ai Sfântului Maxim Mărturisitorul

Contribuția Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București la organizarea unui simpozion internațional cu tema „Dumitru Stăniloae și Hans Urs von Balthasar despre Părinții Bisericii (Sfântul Maxim Mărturisitorul)” se înscrie în seria manifestarilor academice dedicate comemorării a 25 de ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui profesor Dumitru Stăniloae (1993-2018), proeminent reprezentant al teologiei ortodoxe române și universale.

Timpul scurs de atunci a confirmat receptarea continuă și crescândă a operei sale, care poate fi definită ca o sinteză neo-patristică creatoare, în țara sa natală România, precum și în tot mai multe țări din lume.

Părintele Dumitru Stăniloae a realizat vasta sa operă teologică prin redescoperirea profunzimii și actualității permanente a gândirii Sfinților Părinți. Totuşi, el nu doar a tradus și explicitat contribuția lor teologică majoră pe plan universal, ci el a și continuat în duhul Sfinților Părinți reflecția teologică ortodoxă într-un mod creator.

Părintele Stăniloae a realizat aceasta prin preluarea unor teme majore din literatura patristică, pe care le-a adâncit și le-a actualizat pentru contemporanii săi, într-un dialog cu problemele contextului teologic-religios, socio-cultural și eclezial-misionar al secolului 20.

Interesul constant al părintelui Stăniloae pentru opera Sfântului Maxim Mărturisitorul (†662), concretizat în numeroase traduceri din scrierile sale, l-a determinat să utilizeze în comentariile sale substanțiale și contribuțiile altor teologi creștini, răsăriteni sau apuseni, pe care le-a considerat utile pentru înțelegerea corectă și completă a gândirii Sfântului Maxim.

Unul dintre acești teologi apuseni a fost Hans Urs von Balthasar, admirator, traducător și comentator al Sfântului Maxim Mărturisitorul, pe care teologul romano-catolic l-a redescoperit Occidentului creștin.

Atât Părintele Dumitru Stăniloae, cât şi Părintele Hans Urs von Balthasar au valorizat teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, subliniind că tema centrală a oricărei teologii creştine trebuie să fie iubirea Preasfintei Treimi arătată în şi prin Iisus Hristos pentru mântuirea lumii, deoarece, așa cum spune Hans Urs von Balthasar, „numai iubirea este demnă de credință” („l΄Amour seul est digne de foi”; „Glaubhaft ist nur die Liebe”).

Felicităm pe toți organizatorii și participanții la lucrările acestui simpozion internațional de teologie, care își propune să evidențieze modul în care doi teologi exponențiali ai secolului 20, unul din Estul, celălalt din Vestul Europei creștine, au reuşit să aducă în actualitate teologia Sfinților Părinți ai Bisericii nedespărţite, în mod deosebit teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul.

Binecuvântăm cu părintească dragoste pe toţi participanţii la lucrările simpozionului, exprimându-ne speranța că rezultatele acestuia vor fi receptate ca fiind o frumoasă cooperare academică şi o cinstire a memoriei celor doi mari teologi europeni.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române