Oraș cu o veche atestare documentară, Gheorgheniul este așezat pe DN12, în Bazinul Giurgeului, la o distanță aproximativă de 70 km de orașul reședință, Miercurea Ciuc, fiind locul de viețuire a aproximativ 2122 de credincioși ortodocși români. Acest loc se bucură de o viață duhovnicească roditoare, datorită vrednicilor slujitori ai sfintelor altare ale celor două biserici din localitate, Parohia ,,Nașterea Maicii Domnului” (1900, ridicată pe locul vechii biserici de lemn cu hramul„Sfânta Parascheva”) și ,,Sf.Gheorghe” (1929-1937, pictată de celebrul pictor din Pitești,Gheorghe Belizarie, în stil bizantin).

 

Biserica patronată de Sfântul M.Mc.Gheorghe a fost ridicată prin truda autorităților statului, locale și centrale, a credincioșilor și a vrednicului de pomenire Părinte Aurel Negoiescu ce i-a păstorit, fiind sfințită în toamna anului 1938 de vrednicul de pomenire Mitropolit Nicolae Bălan.

 MG 7474 Aceasta este biserica care astăzi, 10 ianuarie 2015, a îmbrăcat haină de sărbătoare, îmfrumusețată de sufletele credincioșilor și a Părintelui Paroh Nan Emil Antim care-i păstorește spre calea Împărăției Cerurilor. Într-un sobor mare de Părinți și Diaconi slujitori ai Sfintelor Altare, Preasfinția Sa Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei a slujit Sfânta Liturghie, și a mărturisit pe Hristos Împăratul nepieritor prezent în Sfintele Taine ale Bisericii prin clerici în credincioși, totodată ridicându-l în rang de Iconom Stavrofor pe Părintele Paroh Nan Emil Antim: ,,Astăzi, iubiții mei fii duhovnicești am fost martori la un fapt istoric în parohia de care aparțineți, anume acela de a-l vedea pe Păstorul frățiilor voastre ridicat la rang de cinste pentru multele lucrări duhovnicești și administrative întreprinse, dar meritul din spatele oricărui vrednic slujitor este crucea împreună lucrării pe care o purtați spre binele Bisericii lui Hristos. În Evanghelia zilei am văzut cum întreaga umanitate este chemată la îndumnezeire prin întâistătătorul ei, și dacă Însuși Domnul s-a făcut începătură în toate, cu atât mai mult și noi, icoană a Chipului Său fiind chemați să ajungem, trebuie să ne ridicăm la înălțimea chemării Lui.”

 

 MG 7508

 MG 7589

Ziua a fost deasemenea încununată de vizita pastorală și slujirea Slujbei Vecerniei în parohia  ,,Intrarea Maicii Domnului în Biserică”(construită în anul 1976-1978 de trimisul Episopiei de Alba Iulia, Ieromonahul Serafim Măciucă, fiind sfințită în 28 august 1989 de Preasfințitul de Alba, Emilian Birdaș) din parohia Bălan, fostă minieră, care a adunat sute de credincioși, precum și autorități locale, veniți pentru a-și cunoaște noul păstor sufletesc, Pr.Bidașcă Ioan Ovidiu, transferat de la parohia Izvoru Mureș. Preasfinția Sa a vorbit celor prezenți despre importanța și înălțimea chemării preoțești, precum și despre sârguința cu care Însuși Hristos a lucrat mântuirea noastră spre ridicarea din păcat prin Sfintele Taine, precum și urcarea pe treptele desăvârșirii conform îndemnului duhovnicesc al Sfântului Ioan Gură de Aur către păstori:,,mântuind, mântuiește-te”.

 

Pr.Drd.Panciu Laurențiu-Gabriel