Activitatea pastorală, misionară și socială a Bisericii este din totdeauna o prioritate a slujitorilor ei, drept pentru care implicarea clerului în viața credincioșilor ei de toate vârstele reiese din proiectele vaste desfășurate la nivel de Patriarhie, Mitropolii, sau Episcopii.

Dornici de a cunoaște înțelesurile tainice, ale credinței lor, tot mai mulți credincioși caută răspunsuri în cuvântul de învățătură a preotului paroh, sau a părinților din mănăstiri, însă dată fiind tematica indicată de praznicul zilei, sau de calendarul religios, multe întrebări rămân fără de răspuns. Aici intervine obligația pastorală a Păstorului de suflete de a organiza Cursurile Catehetice ale cunoscutei Școli de Duminică, în cadrul bisericii sau a Biroului Parohial, în scopul de a răspunde problemelor comune ale comunității (cunoscând că pentru problemele cu caracter individual Biserica îndumă credincioșii spre Sfânta Taină a Spovedaniei).

Așadar, la nivelul Eparhiei Covasnei și Harghitei, prin binecuvântarea Preasfințitului Părinte Andrei, există și se desfășoară cu rodnicie un program catehetic bine definit, precum și activități nonformale desfășurate în spațiile anexe ale Parohiilor de personalul Clerical, ajutat de membrii voluntari.

Roadele nu întârzie să apară, după cum putem vedea din rapoartarea sinteză a fiecărui Protopopiat:

În Protopopiatul Miercurea Ciuc, în cadrul Centrului Cultural Miron Cristea se desfășoară un număr de 16 activități, coordonate de Centrul Eparhial, prin Inspectorul de specialitate Pr.Panciu Laurențiu-Gabriel, în colaborare cu membrii voluntari ai Centrului, oameni de mare valoare în cadrul societății orașului Miercurea Ciuc. Între activitățile Centrului, amintim: dans modern, cusături, teatru, poezie, muzică, chitară, pian, sculptură, pistură, dans de societate, artă foto, astronomie, grafică, istorie, cateheză, încondeiere de ouă, și dans popular. În acest demers sunt implicați peste 615 beneficiari.

În luna aprilie, în Parohiile Ortodoxe Gheorgheni I şi II au avut loc două activităţi catehetice în ziua de duminică, 2 aprilie 2017, după Sfânta Liturghie, la catedrala Ortodoxă Sf. Nicolae din Gheorgheni. Aici s-a pus în scenă piesa de teatru “Oul, Mielul şi Iepuraşul de Paşte” jucată de 13 elevi ai Liceului Teoretic Sf. Nicolae, cu vârste cuprinse între 7 şi 17 ani. Punerea în scenă a avut loc după ce, în prealabil, au avut loc repetiţii de două ori pe săptămână timp de două luni, iar în ultimele două săptămâni zilnic, coordonate şi de preoţii parohi ai celor două parohii Elisei Vatamanu şi Antim Nan.

Promovarea evenimentul s-a făcut prin afişe postate la avizierele bisericilor şi a Liceului Teoretic Sf. Nicolae, prin anunţurile de final ale predicilor celor doi preoţi şi prin intermediul mediatic.

Pe lângă cei 13 beneficiari direcţi, au beneficiat de piesa de teatru un număr de peste 100 de credincioşi, prezenți la Sfânta Liturghie.

Miercuri, în data de 12 aprilie în Parohiile Gheorgheni I și II s-a desfășurat acțiunea socială cu titlul Atât iubești cât dăruiești coordonată de preoții parohi  având drept partener oficial  Liceul Teoretic Sf. Nicolae din Gheorgheni.

Beneficiari ai acestei acțiuni au fost cei 50 de rezidenți ai Centrului de Îngrijiri Gheorgheni care au primit alimente pentru cantină și parchete individuale cu dulciuri şi produse specifice sărbătorii pascale. Produsele trebuincioase au fost donate de credincioșii celor două parohii și cei 15 elevi ai clasei a X-a, care frecventează cercul catehetic al Parohiilor. Aceștia din urmă au devenit voluntari ai acțiunii.

La sfârşitul activității, preoţii coordonatori le-au vorbi tinerilor despre marele beneficiu al implicării în acţiuni de voluntariat, în special despre bucuria de a dărui şi de a-i face şi pe alţii fericiţi.

În acest context a fost susținută și cateheza Atât iubeşti cât dăruieşti inversându-se etapele clasice, aplicarea fiind premergătoare teoretizării.

În cadrul Protopopiatului Sfantu Gheorghe, pe parcursul lunii Aprilie s-au desfășurat câteva activități cu tineretul, în trei parohii după cum urmează:

Parohia Târgu Secuiesc I – cu ocazia sărbătoririi zilei Duminicii femeilor Mironosițe, după slujba Sfintei Liturghii, cei mai tineri enoriași (copiii parohiei prezenți la slujbă în această zi ) dimpreună cu preotul paroh, au oferit câte o floare mamelor creștine prezente la slujba Sfintei Liturghii, dar și care se află în mod frecvent în Sfânta Biserică la toate slujbele oficiate, participând astfel activ la viața biseicii din comunitatea lor natală.  Pe marginea acestui fapt s-a oferit în dar și câte o floare persoanelor amintite. Această activitate a avut scopul de a omagia și sărbătorii pe femeile creștine de ziua lor, și anume, Duminica Sfintelor femei Mironosițe.

Parohia Sfântu Gheorghe VII – în cadrul Catedralei-Paraclis Episcopal din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu implicarea preotului paroh al parohiei sus numite, într-o serie de mai multe dimineți, câteva dintre clasele formate din tineri elevi ai Liceului Tehnologic Constantin Brâncuș aflat în proximitatea Bisericii, au participat la rugăciunea de dimineață, implicându-se în mod direct la citirea rugăciunilor dar și purtând discuții pe diferite teme legate de cultul și slujirea în cadrul bisericii ortodoxe în care și ei ființează ca „mădulare și vlăstare tinere ale Trupului Tainic al lui Hristos”. Activitatea are ca scop obișnuirea adolescenților cu slujbele de laudă ale bisericii, dar și cunoașterea proprilului cult-ortodox, dar și a rânduielilor de slujbă mai importante oficiate în Biserică.

Parohiile Sfântu Gheorghe I, V, VII – arondate de asemenea Paraclisului Episcopal-Catedrală, desfășoară cu ocazia anului omagial al iconarilor și pictorilor bisericești, implementat în Patriarhia Română, un program-cerc de pictură de icoane pe sticlă și nu numai. Această activitate se desfășoară periodic (în fiecare săptămână în zi de luni după-masa), și are ca participanți elevi creștin-ortodocși de la școlile și liceele românești din municipiul Sfântu Gheorghe. De amintit faptul că de formarea artistică din cadrul acestui cerc de pictură se ocupă o doamnă profesoară de educație-plastică, în mod benevol. Activitatea are ca scop dezvoltarea spiritului artistic pe tărâm bisericesc, dar și cultivarea sentimentului de iubire creștină pentru valorile tradiționale bisericești.

În parohia Zagon a fost susținută cateheza „Despre Sfintele Paști, învierea sufletelor noastre”.

În Protopopiatul Călimani, s-au desfășurat de asemenea activități catehetice cu aplicabilitate practică. Catehizarea a devenit aplicabilă în viața de zi cu zi a credincioșilor prezenți, datorită faptului că problematica abordată a fost aceea a importanței descoperirii simbolismului gesturilor liturgice pe care le realizează credincioșii, vis-a-vis de anumite praznice și sărbători religioase. Învățăturile au fost primite de enoriași  atât din Poiana Veche cât și din filia Pintic. Au participat 32 persoane din care 11 tineri, cateheza fiind susținută în biserica parohială „Sf.M.Mc.Dimitrie”.

În Protopopiatul Ortodox Întorsura Buzăului s-au realizat următoarele activități catehetice:

În parohia Sita Buzăului Cateheza Medicament pentru suflet- Taina Sfintei Împărtășanii  a fost ținută în cadrul Bisericii parohiale cu prezența a 20 de copii. Părintele Paroh Tohănean Iulian Petru în cadrul catehezei a evidențiat faptul că : Mântuitorul Hristos a instituit Taina Sfintei Euharistii sau Împărtășanii, în Joia dinaintea mântuitoarelor Sale Patimi, la Cina cea de Taină. Copiii au fost învățați că: „Pregătirea pentru Împărtășire constă în: post,  spovedanie (mărturisirea păcatelor), fără de care nimeni nu se poate Împărtăși,  iertarea (împăcarea cu toți). Să nu fi certat cu nimeni și să nu ai nimic împotriva cuiva.” Această activitate a fost încheiată prin oferirea din partea părintelui paroh fiecărui copil a unei Iconițe cu chipul Sfântului Ierarh Ardelean, Andrei Șaguna.

Activitatea catehetică, la parohia Întorsura Buzăului a constat în pregătirea copiilor preșcolari și din ciclul gimnazial pentru Taina Sf. Euharistii, în  spovedirea celor cu vârsta peste 7 ani și împărtășirea lor.

La parohia Sărămaș, activitatea catehetică dedicată lunii s-a desfășurat în mai multe zile: copiii au primit învățături despre Sfintele Taine a Spovedaniei și Euharistiei și despre foloasele postului iar la momentul potrivit al Sfintei Liturghii au fost împărtășiți cu Trupul și Sângele Mântuitorului.

De asemenea, în parohia Sărămaș s-a organizat un mic concert de pricesne, închinate Maicii Domnului. Copiii au făcut repetiții în Sfânta Biserică pentru acest program artistic de două ori pe săptămână, fiind ajutați de preotul paroh și de cântărețul parohiei.

Amintim de asemenea și implicarea în cadrul Proiectului Patriarhiei Ortodoxe Române, dedicat anului omagial 2017 a parohiilor de pe cuprinsul Eparhiei.