În data de 31 octombrie 2019 Parohia ortodoxă Română Bilbor a organizat în colaborare cu Şcoala Gimanzială ,, O. C. Tăslăuanu” din Bilbor un pelerinaj la care au participat un număr de 42 de elevi ai şcolii şi 5 cadre didactice. Copiii au înălţat rugăciuni de mulţumire şi de întărire în credinţă la Mănăstirile Sihăstria, Secu, Neamţ, Agapia şi la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava. Au vizitat de asemenea şi muzeele mănăstirilor. Acest pelerinaj a avut şi un caracter educativ deoarece pe lângă frumoasele manăstiri amintite au fost vizitate şi Cetatea Neamţului şi cetatea de scaun a Sucevei, unde le-au fost prezentate istoria lor dar şi legăturile care au existat între zona de nord a judeţului Harghita şi Moldova. Prin acest demers comun a celor două instituţii se doreşte o inţelegere mai bună a învăţăturii noastre creştin-ortodoxe strămoşeşti, a ceea ce au făcut înaintaşii noştrii pentru apărarea ei şi a ceea ce noi suntem datori a face astăzi spre Slava lui Dumnezeu şi mântuirea noastră. Această activitate a fost coordonată şi organizată de Pr. Dragoş Cojocar, d-na Dir.prof. Mihaela Vîlcan şi d-l prof. Costin Hîrlav, însoţiţi de d-na prof. Mariana Ţifrea şi d-na prof. Ţăran Hîngan Floarea Niculina.

Impresii:

Acest pelerinaj ne-a impresionat foarte mult pentru că am vizitat multe biserici şi mănăstiri pline de icoane. Cel mai mult m-a uimit cetatea de scaun a Sucevei şi Mănăstirea Agapia. La această am văzut colecţia de icoane pictate de Nicolae Grigorescu. Acestă excursie a fost extraordinară şi cu siguranţă v-a rămâne în amintirile noastre.

N.P.

Această excursie ne-a ridicat interesul faţă de istoria românilor şi istoria creştină. Stilul fiecărei mănăstiri era unic, dar tot odată se asemănau prin constucţia în formă de cetate. M-a fascinat faptul că bisericile sunt in formă de cruce formate din naos, pronaos şi altar. Iar deasupra fiecărei uşi ale mănăstirii se află o placuţă cu litere chirilice. Pentru mine excursia a însemnat o oră diferită de religie şi istorie, în care era imposibil să nu rămâi cu sentimentul de cunoaştere şi de uimire faţă de locurile vizitate.

A.Ţ