În Duminica a 20-a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a oficiat slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Aita Mare. Preacucernicul Părinte Teodor – Florian Mocanu, Protopop al Protopopiatului Sfântu Gheorghe a citit Hrisovul de resfințire al bisericii.

După slujba de sfințire, ierarhul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a împărtășit credincioșii și copii prezenți care s-au pregătit pentru Sfintele Taine. La sfârșitul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a rostit un bogat cuvânt de învățătură despre slujba de târnosire a Bisericii și însemnătatea ei: „Astăzi s-a săvârșit o lucrare tainică a bisericii noastre, zidirea altarului pe care coboară Dumnezeu pe Sfânta Masă în chipul Sfintei Cuminecăturii, acesta este un eveniment mare și sfânt care reprezintă credința și jertfelnicia înaintașilor. În același timp și dragostea noastră față de sfânta maică biserica, respectiv a acestei comunități euharistice din parohia Aita Mare.

Biserica nou sfințită, ne spun sfinții părinți că reprezintă recunoașterea și dragostea noastră față de Dumnezeu. Ea este un semn de binecuvântare peste toți credincioșii parohiei. Este un semn de binecuvântare a lui Dumnezeu cel bun și sfânt închinat în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Ea este casa lui Dumnezeu, tinda raiului sau cum spunea un mare duhovnic al secolului 20, este pridvorul lui Dumnezeu în care ne întâlnim cu El, spunea părintele Teofil Părăian. Ea este ocrotită de doi stâlpi ai credinței, un sfânt din primele secole primare, Sfântul Ierarh Nicolae – Episcopul Mira Lichiei. Al doilea ocrotitor este Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe care o prăznuim pe14 Octombrie. Ea ocrotește poporul nostru din timpul mitropolitului Varlaam al Moldovei și din timpul domnitorului cel bun și milostiv Vasile Lupu.

Noi când sfințim o biserică îi dăm ocrotitor pentru că și noi în viață avem un sfânt ocrotitor, de aceea biserica aceasta clădită în 1866 are ocrotitor pe cei doi sfinți mari ai calendarului, pe sfântul Ierarh Nicolae și pe Sfânta Cuvioasa Parascheva de la Iași.

Biserica înainte de sfințire este a ctitorilor, de aceea la sfântul altar s-au pomenit fericiți și de-a pururea pomeniții cititorii sfântului locașului acestuia, ea este a ctitorilor până la sfințire, de la sfințire noi o dăm lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-o dă înapoi sfințită, ne-o dă nouă credincioșilor. De aceea s-a cântat într-o Stihiră: „Această casă Tatăl a zidit-o; această casă Fiul a întărit-o; această casă DuhulSfânt a înnoit-o, a luminat-o și a sfințit sufletele noastre. În sfântul altar intrăm pentru că suntem chemați la împărăția lui Dumnezeu ca să gustăm din Trupul și din Sângele Mântuitorului, să gustăm Împărăția lui Dumnezeu prin credință și prin fapte bune.”

În încheiere Preasfinția Sa a mulțumit celor prezenți: „Felicităm pe părintele paroh, felicităm Consiliul parohial, membrii Adunării parohiale, felicităm pe domnul primar și toată conducerea din primărie, felicităm pe domnul prefect, pentru dragostea cu care v-ați aplecat asupra Sfintei noastre Biserici și mai ales cu dragostea cu care ați spijinit lucrările care s-au efectuat la acest sfânt locaș de închinare și nu în ultimul rând felicităm pe toți cei prezenți care astăzi v-ați lăsat treburile și ați venit să fiți împreună cu noi și să ne bucurăm în Duhul Sfânt. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceastăbinecuvântată zi și să-l rugam pe Dumnezeu cel bun să reverse asupra noastră, har si binecuvantare.”

Au fost prezente oficialitățile locale și centrale, credincioși din parohie și din împrejurimi. Preacucernicul Părinte Paroh – Marius Ion, a fost hirotesit Iconom în semn de mulțumire pentru frumoasele lucrări de restaurare a vechii Bisericii. Părinte paroh a rostit un cuvânt de mulțumire adresat Ierarhului locului pentru dragostea și sprijinul oferit și a mulțumit credincioșilor prezenți.

Răspunsurile la strana au fost date de grupul psaltic Kirios din Brașov.

 

Act de resfințire

Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu împreună lucrarea Sfântului Duh s-a zidit din temelie această biserică cu hramurile “Sfântul Ierarh Nicolae și Sfânta Cuvioasă Parascheva” în anul 1866 de către drepmăritorii creştini din Parohia Aita Mare. Biserica, a cărei construcție este din piatră și cărămidă, are forma de navă în plan dreptunghiular, cu Altar semicircular și turn clopotniță deasupra pronaosului. Între anii 1866 – 1994 preoţii care au slujit la altarul acestei sfinte biserici, împreună cu comunitatea euharistică, au efectuat lucrări de întreţinere a sfântului locaş. În anul 2000, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ioan, primul Chiriarh (1994-2014) al Episcopiei Covasnei și Harghitei, cu osteneala preotului paroh Alin Mihăilescu și a bunilor credincioși din Satul Aita Mare, s-au executat lucrări de consolidare, reparații și restaurare a bisericii. Din data de 1 septembrie 2017 și până în prezent, parohul Parohiei Aita Mare este Preotul Marius Ion. Cu binecuvântarea Preasfinţitul Părinte Andrei, cel de-al doilea Chiriarh al Episcopiei Covasnei și Harghitei și cu osteneala noului preot paroh s-au săvârșit importante lucrări: a fost realizată catapeteasma din lemn de frasin, sculptat, a fost împodobit Sfântul Altar cu mobilier nou și a fost reînnoită și placată cu marmură Masa Sfântului Jertfelnic, s-au montat strane și a fost refăcută întreaga tâmplărie, a fost recondiționată ușa de stejar având drugi din fier forjat, a fost amenajată și împrejmuită incinta sfântului locaș, a fost realizată aleea principală, zidul cu trepte, precum și aleile din cimitirul parohial.

Lucrările acestea bineplăcute lui Dumnezeu şi dreptcredincioşilor ortodocşi români din această parte de ţară, cu părintească dragoste luându-le în seamă Preasfinţitul Părinte ANDREI, Episcopul Covasnei şi Harghitei, a acordat arhiereasca binecuvântare pentru resfințirea acestei biserici, astăzi, 8 octombrie 2023, Duminica a XX-a după Rusalii. Cu acest prilej, slujba de resfințire şi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie au fost oficiate de către Preasfinţitul Părinte ANDREI – Episcopul Covasnei şi Harghitei, în fruntea unui sobor de preacuvioși și preacucernici părinți preoți și diaconi și în prezența credincioşilor din această parohie și din zonă.  Preasfinţitul Părinte ANDREI a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură privind importanța și semnificațiile duhovnicești ale acestui eveniment eclezial împreună cu arhiereşti binecuvântări.

În aceste vremuri, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române este Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul României; Mitropolit al Ardealului – Înaltpreasfinţia Sa LAURENŢIU; Episcop al Covasnei şi Harghitei – Preasfinţia Sa ANDREI; Protopop al Protopopiatului Sfântu Gheorghe – PC Pr. Teodor-Florian Mocanu, iar Preotul Paroh sub a cărui îngrijire s-au efectuat lucrările de reparaţii și înfrumusețare a bisericii, fiind PC. Pr. Marius Ion.

Bunul Dumnezeu să răsplătească din darurile Sale cele bogate tuturor acelora care şi-au adus prinosul de jertfelnicie şi slujire la lucrările de reparaţii şi pictare a acestei biserici, la înfrumuseţarea sa, la înzestrarea cu cele necesare cultului şi la cheltuielile legate de sfinţirea acestui locaş de închinare.

    „Primească Milostivul Dumnezeu darul tuturor celor care, prin muncă și jertfe de orice fel, după pilda strămoșilor, au zidit această sfântă biserică împreună cu Altarul ei. Voi, urmașii, păstrați-vă credința în Dumnezeu! Nu vă uitați strămoșii cu bunele lor datini! Cultivați dragostea de frați și apărați-vă cu viața Altarul, pământul și neamul, lăsându-le și voi urmașilor voștri, mai întărite, mai înflorite și mai înstărite de cum voi înșivă le-ați moștenit! Izbânda ori pieirea voastră stă în credința și în dragostea dintre voi! Iar Tu, Atotputernicule Părinte, binecuvântează din Cer acest sfânt locaș al Tău și îl păstrează din neam în neam ca pe un neprețuit odor, amintind timpurile de mărire prin care au străbătut virtutea și voința românilor, sprijinindu-se pe credința în Dumnezeu și dragostea de țară!”

 

© Episcopia Covasnei și Harghitei / Arhid. Alexandru Moroianu