Astăzi, 3 februarie 2016, a avut loc la sediu Protopopiatului Întorsura Buzăului Ședința Administrativă lunară prezidată de Preaonoratul Părinte Protopop Tohănean Florin, alături de delegații Centrului Eparhial, Pr. Panciu Laurențiu, Secretar Eparhial și Diac. Mărcuș Darius, Consilier Colportaj, prezenți fiind de față preacucernicii părinți parohi din raza acestei protoierii.

Ședința a debutat print-o scută conferință susținută de Pr. Secretar Eparhial, care a avut drept obiectiv amintirea necesității pastorației și misiunii în parohiile încredințate a păstorilor de suflete din Protopopiat, precum și plierea activităților ce vor fi desfășurate în anul 2016 pe tematica anunțată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: „Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti la împlinirea a 300 de ani de la moartea sa martirică (1716-2016)”:

„Plinătatea misiunii preoțești și înălțimea ei se reflectă în modul sacerdotului de a se comporta cu omul de lângă el. Simțim în fiecare credincios prezența nemijlocită și lucrătoare a chipului lui Dumezeu, trăim pentru a ajuta, ne mișcăm pentru a fi modele și oglindă a faptelor celor de cinste în fața păstoriților noștrii. Cum e preotul, oginda comunității pe care o păstorește, așa îi este și comunitatea euharistică. Tot mai des Biserica suferă datorită rănilor ce i se fac de cei care nu trăiesc în Hristos, dar realitatea este una a unei jertfe permanentizate în împreună lucrarea cu timp și fără timp a membrilor ei activi, care-l au în fața ochilor lor pe cel dintâi jerfit și jerfitor, Preotul. Dacă urmăm în această societate plină de modernitate cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos din Evanghelia după Marcu, cap.10, versetul 14(Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu)vom înțelege care este natura misiunii noastre și ne vom întoarce tot mai mult spre sfaturile Părinților Bisericii autentice Ortodoxe care au propovăduit pe Dumnezeu fiind Iubire. Plecându-ne întreaga viață și pastorație pe acest concept vom putea transmite și generațiilor viitoare sentimentul responsabilității față de întreaga lume, indiferent de modalitățile variate de a o privi.”

Tot în cadrul acestei Ședințe au fost discutate probleme interne de administrație a parohiilor reprezentate de preoții parohi, Preaonoratul Părinte Protopop dăruindu-le tuturor soluții pentru cele discutate:,, Doar Bunul nostru Dumnezeu care ne-a ales și ne-a chemat la slujirea aceasta înaltă este temelia credinței noastre. Orice problemă pe care o întâmpinăm se cere cernută prin sita unei gândiri duhovnicești. Iubiții mei părinți, nu căutați răspunsuri numai la lume, ci prin plecarea genunchilor noștrii vom deveni lumină, și-n Lumina Hristos vom găsi răspuns la orice întrebare.”

Părintele Diacon Consilier a transmis cuvântul Preasfințitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei:„ Prin binecuvântare Preasfințitului Părinte Andrei astăzi ne aflăm în fața sfințiilor voastre, ca delgați ai Centrului Eparhial, spre a vă aduce cuvântul de încurajare adresat fiecăruia dintre noi, spre sporire a activităților misionar sociale ca urmare a unei chemări lăuntrice adresate de însuși Dumnezeu. Fiecare dinte noi am auzit astăzi vorbindu-se despre lumină ca stare a fiecărui slujitor, dar mai mult trebuie să ne amintim de înaintașii noștrii și de trăirea lor. Trăindu-ne identitatea ne putem trăi credința.”

Prezența la acest eveniment nădăjduim să aducă roade duhovnicești în pastorație..

Pr.Drd.Panciu Laurențiu Gabriel