La Centrul Eparhial din municipiul Miercurea-Ciuc, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, s-a desfăşurat sâmbătă, 14 ianuarie 2017,şedinţa  anuală de lucrua Adunări Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei.

Evenimentul a fost precedat de Sfânta Liturghie Arhierească oficiată în Catedarala Episcopală cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului şi Sfântul Ierarh Nicolae” de către Preasfinţitul Părinte Andrei împreună cu membrii Permanenţei Consilului Eparhial, Preacucernicii Părinţi Protopopi şi membrii clerici ai Adunării Eparhiale, şi la care au asistat membrii mireni ai acestui organ deliberativ al Eparhiei alături alţi credincioşi.

În continuare, în Sala de şedinţe a Centrului Eparhial au fost citite rapoartele pe sectoare, care au reflectat atât complexitatea activităţilor desfăşurate în cadrul Eparhiei noastre în anul 2016, cât şi impactul pozitiv pe care-1 au asupra credincioşilor şi societăţii româneşti din jurisdicţia Episcopiei.

Au fost trecute în revistă evenimentele importante care au avut loc în viaţa eparhiei şi principalele repere din bogata şi rodnica agendă a Chiriarhului.

Plenul Adunării Eparhiale a luat act de amploarea lucrărilor de construcţie şi reconstrucţie, pictare şi repictare, reparatii si renovari executate în anul 2016 la locasurile de cult din cadrul Episcopiei noastre, de activităţile culturale, misionare, administrativ-bisericeşti, programele social-filantropice desfăşurate şi proiectele educative cu tinerii.

Analizandu-se activitatea desfăşurată în anul 2016, atât în materialele prezentate, cât şi în dezbaterile care au avut loc pe marginea acestora, s-a pus un accent deosebit pe formularea propunerilor de viitor.

Dintre acestea amintim:

Pe linie administrativ-bisericească:

–   tăierile de masă lemnoasă, în parohiile care deţin terenuri forestiere, se vor efectua doar cu acordul scris al Centrului Eparhial, iar preotul paroh împreună cu Consiliul Parohial vor înainta Centrului Eparhial un raport scris privind felul în care a fost gestionată suma rezultată din valorificarea masei lemnoase în condiţiile legii ;

–   toate contractele de arendare şi închiriere a imobilelor parohiale vor fi avizate de protopopul locului şi aduse, prin raport, la cunoştinţa Centrului Eparhial pentru evidenţă ;

–   organizarea unei conferinţe administrative cu personalul neclerical din cadrul parohiilor în vederea conştientizării şi responsabilizării acestora faţă de misiunea pe care o au, ca oameni ai Bisericii, în cadrul comunităţilor alături de preoţii parohi.

Pe linie culturală:

–  înfiinţarea unui centru în municipiul Sfântu Gheorghe, sub egida Academiei Române;

–   valorificarea bazei de date a Centrului Ecleziastic şi de Documentare Mitropolit Nicolae Colan din municipiul Sfântu Gheorghe cu documente bisericeşti din secolul XVIII şi introducerea acestuia în circuitul de cercetare ;

–  derularea unui proiect de instruire a personalului care se ocupă cu patrimoniul mobil, respectiv documente.

Pe linie socială:

–  înfiinţarea unei asociaţii (ONG) care să funcţioneze în sprijinul Sectorului social al Eparhiei şi prin care să fie stimulată activitatea socială prin  derularea unor proiecte social-educative destinate tinerilor care provin din familii cu mari nevoi materiale.

Pe linia activităţilor cu tineretul:

–  demersul pentru implicarea mai multor eparhii în proiectele cu tinerii pe care le desfăşoară Episcopia Covasnei şi Harghitei şi prin care se urmăreşte schimbul de experienţă a tinerilor în taberele de creaţie.

Toate aceste propuneri au fost aprobate de către Plenul Adunarii eparhiale.

Au urmat luările de cuvânt la care s-au înscris preacucernicii părinţi protopopi, dl. Leca Băncilă, primarul oraşului Întorsura Buzăului şi dl. Gheorghe Marin, primarul comunei Barcani, care au evidenţiat bunele realizări ale Episcopiei în toate sectoarele de activitate.

În încheiere, Preasfinţitului Părinte Andrei a adresat mulţumiri membrilor Adunării Eparhiale, celor două prefecturi şi consiliilor judeţene din Covasna şi Harghita pentru susţinerea lucrării Bisericii, precum şi Secreatriatului de Stat pentru Culte pentru sprijinul acordat unităţilor bisericeşti în decursul anului 2016.

De asemenea, Chiriarhul a adresat tuturor celor prezenţi un îndemn pentru o cât mai rodnică activitate pusă în slujba Sfintei Biserici şi a neamului nostru românesc şi a declarat închise lucrările Adunării Eparhiale.

 

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!