În data de 12 octombrie 2018, Sfânta Mănăstire „Sfântul Proroc Ilie” din Toplița și-a deschis porțile, găzduind Consfătuirea cadrelor didactice pentru specializarea Religie Ortodoxă.

De față au fost prezenți Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Dl. Prof. Conf. Univ. Dr. Vasile Timiș, Inspector General pentru Disciplina Religie în cadrul Ministerului Învățământului, Dl. Prof. Gârbea Petru, Inspector General al Județului Harghita și Dna. Prof. Elena Mândru, Inspector pentru Disciplina Religie în cadrul ISJ Harghita.

Ședința a debutat prin transmiterea binecuvântării arhierești a Chiriarhului locului tuturor celor prezenți, precum și prin scurte alocuțiuni ale membrilor prezidiului.

Cu ocazia acestei activități cu caracter educativ-misionar, Dl. Conf. Univ. Dr. Vasile Timiș a susținut o conferință care a vizat câteva aspecte care țin de domeniul Didacticii Religiei, precum și de contextualizarea conținuturilor religioase în cadrul activităților catehetice.

Partea metodică a Ședinței a fost coordonată de Doamna Inspector Elena Mândru, care a dorit să sublinieze importanța și necesitatea parteneriatului Școală – Biserică.

Din partea Centrului Eparhial a fost delegat Pr. Panciu Laurențiu-Gabriel, Inspector Eparhial pentru Cateheză și activități cu tineretul, pentru a prezenta raportul sinteză al activității catehetice din anul școlar 2017-2018 pe Protopopiate, la nivel Eparhial.

Cadrele didactice prezente au realizat o expunere a realităților curente ale metodelor de predare, și au găsit împreună soluții pentru valorificarea calităților fiecărui elev în parte.

Părinții Protopopi ai celor două Protopopiate ce-și desfășoară lucrarea pastorală pe raza administrativ-teritorială a județului Harghita, au punctat necesitatea sporirii activității pastorale a clerului și a implicării cadrelor didactice și pe viitor în viața sacramentală a Bisericii, prin coordonarea de activități comune cu Preoții Parohi de pe raza unde își desfășoară activitatea de predare.

Preasfințitul Părinte Andrei a adresat mulțumiri Preacuviosului Părinte Stareț al Sfintei Mănăstiri, Arhim. Telecean Emilian precum și obștii pentru găzduire, iar clerului și cadrelor didactice pentru implicarea în misiunea de formare a tinerei generații.