De prăznuirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Biserica din Parohia Bilbor, județul Harghita, a îmbrăcat haină de sărbătoare cu ocazia hramului. Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Preasfinția Sa în cuvântul de învățătură rostit credincioșilor a rostit: „Sfântul Apostol Petru era de neam iudeu, fiul lui Iona pescarul din Betsaida Galileii. S-a căsătorit în Capernaum cu fiica lui Aristobul, frate cu Sfântul Apostol Varnava și a avut doi copii, un băiat și o fată. Vorbea aramaica și știa să scrie si să citească. Primul care pleacă în misiune este Chefa – Petru, care botează și care a condus biserica din Ierusalim timp de 14 ani ( 30 – 44 d.p. Hr.), cum mărturisesc actele Sinodului Apostolic de la Ierusalim. Pleacă de la Ierusalim în călătorii misionare în nordul Asiei Mici, Pont, Galatia, Capadocia și Bitinia. În jurul anilor 60 se află la Roma unde scrie două epistole. Moare în jurul anului 67 la Roma prin răstignire cu capul în jos pecetluind cu sângele său credința în Iisus Hristos, spălându-și vina legată de întreita lepădare de Hristos care l-a urmărit toată viața. Sfântul Apostol Pavel născut în Tarsul Ciliciei, cetățean roman de origine evreiască, se trăgea din seminția lui Veniamin. La circumcizie, pe lângă numele evreiesc Saul a primit și unul roman, Pavel. La vârsta de 12 ani pleacă la Ierusalim la școala rabinică a lui Gamaliel, învață meseria de țesător de corturi. Călătorind spre Damasc i s-a arătat o lumină cerească „și căzând la pământ a auzit un glas zicându-i: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar el a zis: Cine ești Doamne? Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești”. ( Faptele Apostolilor 9; 4-5) Pleacă misionar în Antiohia, Ierusalim, Cipru, Creta, Asia Mică, Grecia, Macedonia și Italia. Se păstrează astăzi 14 epistole ale Sfântului Apostol Pavel. Moare prin decapitare în anul 67 în urma acuzaților de vrăjitorie. Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este rânduit de Sfinții Părinți în amintirea darurilor Duhului Sfânt pogorâte peste Sfinții Apostoli. Este consemnat în Constituțiile Apostolice”.

La sfârșitul Sfintei Liturghii cei prezenți au fost binecuvântați de Ierarhul locului.

© Episcopia Covasnei și Harghitei / Alexandru Moroianu