Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi împreună lucrarea Duhului Sfânt,  s-a zidit acest locaş de închinare între anii 1830-1832 întru cinstea Nașterii Maicii Domnului, prin evlavia și cu osteneala bunilor credincioşi din Ozun și din localitățile învecinate.

Biserica, în formă de navă cu turn la intrare, în stil maramureșean, a fost construită din piatră și cărămidă pe locul unei vechi biserici de lemn și a fost acoperită cu țiglă. Sfântul Altar are plafonul în formă de calotă cu arcade, iar catapeteasma este din zid.

În perioada care a urmat, biserica a fost întreţinută prin truda preoţilor slujitori și a credincioşilor, efectuându-se periodic lucrări de reparații, fiind pictată în stil bizantin, în tehnica fresco, în anul 1964 de către preotul Nicolae Plămădeală.

În anul 1979 a fost sfințită pictura de către vrednicul de pomenire Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae Mladin, Mitropolitul Ardealului, în fruntea unui sobor de preoți și diaconi.

Între anii 1998-1999, cu binecuvântarea și cu sprijinul Preasfințitului Părinte Ioan, Episcopul Covasnei și Harghitei, cu osteneala preotului paroh Vasile Nedelea (1987-2010) și a credincioșilor binefăcători s-au executat lucrări de reparații la acoperișul bisericii, la tâmplărie și la fațade.

De asemenea, în perioada 2011-2019, prin implicarea preoților care au păstorit această comunitate (Pr. Florin Tălmăcian între anii 2010-2013, Pr. Teodor-Florian Mocanu între anii 2014 – 2017  și Pr. Mihai Șraer între anii 2017-2019) s-au executat lucrări de reparații interioare, schimbarea dușumelei, înlocuirea țiglei de pe întreg acoperișul, montarea de uși și geamuri termopan, realizarea instalației electrice noi, repictarea turnului de la intrare, împodobirea bisericii cu două policandre și mobilier bisericesc nou.

Din anul 2019, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, preot administrator al Parohiei Ozun este Preacucernicul Părinte Gurzău Emilian-Laurențiu, care, cu sprijinul onoratei familii Drăgușin Emil și Mariana împreună cu fiul Luca-Emil, precum şi a altor credincioşi ctitori şi binefăcători, a realizat montarea învelitoarei din tablă zincată pe turn, recondiționarea întregii picturi a bisericii, refacerea integrală a Mesei Sfântului Altar și placarea acesteia cu marmură albă, dotarea cu cărți de cult, veșminte și vase liturgice noi.

Aceste lucrări bineplăcute lui Dumnezeu şi dreptcredincioşilor ortodocşi români din această parte de ţară, cu părintească dragoste luându-le în seamă Preasfinţitul Părinte ANDREI, Episcopul Covasnei şi Harghitei, a sfințit această biserică astăzi, 11 septembrie 2022, Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, în fruntea unui sobor de preoţi și diaconi şi a credincioşilor veniţi din Parohia Ozun şi din localităţile învecinate.

În aceste vremuri, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române este Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul României; Mitropolit al Ardealului – Înaltpreasfinţia Sa LAURENŢIU; Episcop al Covasnei şi Harghitei – Preasfinţia  Sa ANDREI; Protopop al Protopopiatului Sfântu Gheorghe – PC Pr. Teodor-Florian Mocanu, iar Preotul administrator sub a cărui îngrijire s-au efectuat aceste lucrări fiind  PC. Pr. Gurzău Emilian-Laurențiu.

Bunul Dumnezeu să răsplătească din darurile Sale cele bogate tuturor acelora care şi-au adus prinosul de jertfelnicie şi slujire la lucrările de reparaţii a acestei biserici, la înfrumuseţarea sa, la înzestrarea cu cele necesare cultului şi la cheltuielile legate de sfinţirea locaşului de închinare.

„Primească Milostivul Dumnezeu darul tuturor celor care, prin muncă și jertfe de orice fel, după pilda strămoșilor, au zidit această sfântă biserică împreună cu Altarul ei.

Voi, urmașii, păstrați-vă credința în Dumnezeu! Nu vă uitați strămoșii cu bunele lor datini! Cultivați dragostea de frați și apărați-vă cu viața Altarul, pământul și neamul, lăsându-le și voi urmașilor voștri, mai întărite, mai înflorite și mai înstărite de cum voi înșivă le-ați moștenit! Izbânda ori pieirea voastră stă în credința și în dragostea dintre voi!

Iar Tu, Atotputernicule Părinte, binecuvântează din Cer acest sfânt locaș al Tău și îl păstrează din neam în neam ca pe un neprețuit odor, amintind timpurile de mărire prin care au străbătut virtutea și voința românilor, sprijinindu-se pe credința în Dumnezeu și dragostea de țară!”

† ANDREI

Episcopul Covasnei şi Harghitei

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei / Arhid. Alexandru Moroianu