Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu împreună lucrarea Sfântului Duh, ziditu-s-a acest Paraclis Episcopal, în incinta Centrului Eparhial din municipiul Miercurea-Ciuc, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte ANDREI, Episcopul Covasnei și Harghitei, în anul de graţie al Domnului 2018, Anul Centenar al unitatii naționale românești, prin osârdia şi jertfelnicia Chiriarhului, principalul ctitor al acestui edificiu eclezial, precum și a obștii de viețuitori din cadrul Reședinței Episcopale și a Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae” din cadrul Centrului Eparhial.

Piatra de temelie a fost pusă de către Preasfințitul Părinte ANDREI înconjurat de un sobor de preacuvioși și preacucernici părinți în data de 18 aprilie 2018, așezând această ctitorie sub ocrotirea Soborului Sfinților Apostoli și a Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, spre întărirea întru dreapta credință a clerului, cinului monahal și a credincioșilor ortodocși români din aceste părți pentru care credința și iubirea de neam sunt deopotrivă jertfă și misiune apostolică.

Arhitectura sfântului locaș este în stil neobizantin, având planul în cruce greacă înscrisă, cu turla pe naos, inspirat după modelul Bisericii Domnești „Sfântul Nicolae” din Curtea de Argeș, ctitoria lui Basarab I al Țării Românești, iar lucrările de zidire au fost executate între anii 2018-2019.

Biserica este acoperită cu tablă de cupru, iar Sfânta Cruce de pe turlă este executată în stilul „Crucea Patriarhală” în semn de adâncă recunoștință și fericită pomenire a primului Patriarh al României, Preafericitul Părinte Elie Miron Cristea, originar din Toplița Română.

Pictura a fost realizată între anii 2020-2021 în tehnica fresco de către pictorul bisericesc Stoian Florentin din Brăila, în stil autentic bizantin, după modelul ctitoriilor brâncovenești din părțile Vâlcei, iar la aceasta au contribuit cu fonduri bănești, alături de Preasfințitului Părinte ANDREI, preacuvioși și preacucernici părinți, preacuvioase maici și un număr însemnat de buni creștini ortodocși jertfelnici, cărora le-au fost acordate la sfârșitul Sfintei Liturghii, acte de cinstire și acte de ctitorie.

Sfântul locaș a fost împodobit cu icoane pictate pe lemn realizate de către preacuvioasele monahii de la Mănăstirea Izvoru Mureșului, județul Harghita, cu ferestre termopan cu lemn stratificat, cu pardoseală din marmură, strane și catapeteasmă lucrate din lemn de stejar.

Coloanele în stil corintic și ancadramentele au fost realizate din piatră naturală de Vrața (Bulgaria), întregul ansamblu din interior fiind luminat de vechiul candelabru al Catedralei Episcopale, recondiționat în întregime, care datează din anul 1936, anul târnosirii Catedralei de către vrednicul de pomenire Mitropolit al Ardealului, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae Bălan.

Prin purtarea de grijă a Chiriarhului acest Paraclis Episcopal a fost dăruit cu toate sfintele odoare necesare slujirii liturgice, iar pentru bucuria duhovnicească a viețuitorilor și închinătorilor au fost așezate spre cinstire permanentă o icoană a Maicii Domnului „Prodromița” cu ferecătură de argint și două racle de argint cu părticele din moaștele Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț și ale Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici.

Lucrările acestea bineplăcute lui Dumnezeu şi dreptcredincioşilor ortodocşi români din această parte de ţară, cu părintească dragoste luându-le în seamă Preasfinţitul Părinte ANDREI, Episcopul Covasnei şi Harghitei, a acordat arhiereasca binecuvântare pentru târnosirea acestui Paraclis, astăzi, 4 mai 2021, în cea de-a treia zi de prăznuire a Sărbătorii Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

Cu acest prilej, slujba de târnosire şi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie au fost oficiate de către Înaltpreasfinţitul Părinte VARSANUFIE – Arhiepiscopul Râmnicului împreună cu Preasfinţitul Părinte ANDREI – Episcopul Covasnei şi Harghitei și Preasfințitul Părinte GURIE – Episcopul Devei și Hunedoarei, în fruntea unui sobor de preacuvioși și preacucernici părinți preoți și diaconi, în prezența preacuvioaselor maici și a numeroşilor credincioşi veniţi din zonă şi din alte părţi ale ţării.

Înaltpreasfinţitul Părinte VARSANUFIE a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură privind importanța și semnificațiile duhovnicești ale acestui eveniment eclezial, tâlcuind de asemenea pericopa evanghelică a zilei.

Pentru sprijirea lucrărilor de zidire a Paraclisul Episcopal, Preasfinția Sa a mulțumit tuturor celor prezenți, acordând Ordinul Eparhial „Mărturisitorii Credinței Stărbune” domnului Tiberiu Horațiu Gorun, Secretar General al Guvernului, domnilor prefecți ai județului Harghita, aflați în funcție în perioada desfășurării lucrărilor de consolidare a lăcașului de cult, precum și unor buni credincioși care s-au remarcat în comunitatea urbei prin implicare deosebită.

La evenimentul bisericesc au luat parte oficialități centrale și locale, precum și preoți și credincioși din eparhie și din țară, mulți dintre aceștia îmbrăcând costume populare specifice regiunii din care provin.

Răspunsurile liturgice au fost acordate de Corul „Pocrov” al Catedralei Episcopale „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nicolae” din Municipiul Miercurea Ciuc.

Pentru buna desfășurare au fost asigurate toate normele igienico-sanitare privind legislația în vigoare.

© Episcopia Covasnei și Harghitei