În Duminica a treia din perioada Triodului, a Infricoșătoarei Judecăți, la Catedrala Episcopală ,,Acoperământul Maicii Domnului” și ,,Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, alături de preoții și diaconii slujitori la acest sfânt Altar.

La chinonic, Preasfinția Sa, în cuvântul de învățătură rostit credincioșilor, a vorbit despre pericopa evanghelică (Matei 25, 31-46) citită astăzi: ,,Pericopa evanghelică de astăzi este singura din anul bisericesc care ne cutremură pe toți. Această evanghelie este despre faptele bune izvorâte din iubire, față de aproapele nostru. Dintre toți evangheliștii, doar Sfântul Evanghelist Matei ne vorbește despre Judecata de Apoi. Faptele bune pe care le facem aproapelui sunt cele mai importante, nu ceea ce facem pentru noi. Dacă l-am hrănit pe cel flămând, dacă am dat de băut celui însetat, dacă l-am îmbrăcat pe cel gol, dacă l-am cercetat pe cel bolnav sau pe cel din temniță, aceste toate fapte sunt mântuitoare. Dumnezeu la judecata universală va judeca nu numai oamenii, ci și toate popoarele. Categoriile celor judecați sunt împărțite în două, milostivi și iubitori de semeni, nemilostivi și neiubitori de semeni. Prima categorie este cea a binecuvântaților, iar cea de a doua este a blestemaților cărora le va spune: „Duceți-vă de la Mine blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui” (Matei 25, 41). Dumnezeu ne oferă un loc în urma comportamentului nostru, a faptelor noastre și a credinței noastre din timpul vieții pe pământ: „Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga” (Matei 25, 33). Cu adevărat omul bogat este cel care Îl are pe Hristos prezent în inima sa, iar cu adevărat sărac este cel care nu îl are pe Hristos în inima sa. Pericopa evanghelică de astăzi ne îndeamnă pe toți la fapte bune, milostenie și iubirea semenilor, toate acestea fiind necesare mântuirii noastre. Sfântul Apostol Luca ne îndeamnă „Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru Cel Ceresc milostiv este” (Luca 6, 36).

Corul ,,Pocrov, a Catedralei Episcopale din Miercurea Ciuc, a oferit răspunsurile liturgice în cadrul dumnezeieștii liturghii.

© Episcopia Covasnei și Harghitei / Arhid. Alexandru Moroianu