În prezența tuturor celor aflați de față, a Părinților Consilieri de la Centrul Eparhial, a Precucernicului Părinte Protopop de Miercurea Ciuc, a părinților slujitori ai Sfintelor Altare și a poporului binecredincios, Părintele Paroh al Parohiei Săcel a fost ridicat prin hirotesie în cinstea celor ce se ostenesc cu rugăciunea și cu munca, ca urmare a vredniciei cu care a lucrat spre sporirea casei Stăpânului Dumnezeu, primind rangul de Iconom.

         În cuvântul de învățătură Preasfințitul Părinte Andrei a subliniat importanța Evangheliei zilei, dar și a ,,Două motive duhovnicești avem azi: unul este de a mulțumii lui Dumnezeu pentru bucuriile și binecuvântările arătate asupra parohiei frățiilor voastre, iar al doilea, de a cere de la Părintele luminilor să-și reverse harul Sfântului Duh peste haina cea de sărbătoare pe care a îmbrăcat-o biserica și sufletele celor aflați aici de față… îndemnul Mântuitorului adresat în finalul Evangheliei zilei de astăzi este ilustrativ pentru întreaga zi pe care a trăim: mergând la casele noastre, suntem mânați a deveni apostoli ai acestora, spunând cât de mult bine a făcut astăzi Dumnezeu comunității acesteia.”

         La apusul soarelui, la Slujba Vecerniei Parohia Odorhei II, cu hramul Schimbarea la Față, și-a primit cu multă bucurie duhovnicească noul păstor duhovnicesc în persoana Părintelui Ioan Axintioaie, care cu prilejul instalării în funcția administrativă de Paroh, a primit și hirotesia întru duhovnic, spre a deveni izvor de liniștire păstoriților încredințați.

        Preasfinția Sa, Preasfințitul Părinte Andrei l-a îndemnat spre a primi pe lângă însemnele oficiale și darul ascultării și canonisirii înțelepte a celora ce greșesc, dar și a mângâierii părintești celor care sunt copii vrednici ai Sfintei Biserici Strămoșești:„Taina Preoției mare este, ca una ce este instituită de Domnul Iisus Hristos. Duhovnicia pe care părintele Ioan a primit-o acum, în fața frățiilor voastre este mărturie a continuității apostolice, care a venit prin cuvintele adresate de Mântuitorul Hristos acestora: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține, ținute vor fi… Datorită faptului că toți suntem păcătoși pe pământ, Dumnezeu cel bun și iubitor de oameni, a lăsat prin Apostolii Săi, iar mai apoi prin preoți, posibilitatea  mântuirii prin mărturisirea greșalelor, părere de rău și făgăduința nerepetării lor.

         Astăzi în prezența Părinților Consilieri de la Centrul Eparhial, a Părintelui Protopop și a frățiilor voastre cu multă bucurie îl înfățișăm pe noul Părinte Paroh, care cu ascultare trebuie să sporească credința credincioșilor acestei parohii, mântuindu-se și el dimpreună cu toată casa sa.”

 

Secretariatul Eparhial,

Sectorul media și comunicații