Astăzi, 22 Noiembrie 2018, Permanența Consiliului Eparhial al Episcopiei Covasnei și Harghitei, a slujit sub protia Chiriarhului, Preasfințitul Părinte Andrei, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie prilejuită de sărbătorirea zilei de naștere a Ierarhului locului.

În cadrul duhovnicesc al slujirii Pc. Pr. Consilier Administrativ Bisericesc, Pr. Bijec Teodor a adresat un cuvânt de mulțumire Preasfințitului Părinte, din partea întregii obști și a clerului monahal și de mir din Eparhia pe care Preasfinția Sa o păstorește, mulțumire căreia i-a fost adăugată cântarea Imnului Arhieresc.

Preasfinția Sa, a adresat părinților Slujitori ai Sfintelor Altare, precum și tuturor credincioșilor Eparhiei îndemnul la stăruință în dreapta credință, cale identificată de însuși Sfântul Apostol Pavel ca fiind mântuitoare: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa.” (Evrei 13, 7). În acest context au fost omagiate și marile personalități ale vrednicilor de pomenire Ierarhi ai Mitropoliei Ardealului, care au avut un important rol în menținerea vie a ortodoxiei din Arcul Intracarpatic.

Alături de Preasfinția Sa au fost și Domnul Andrei Jean Adrian, Prefectul Județului Harghita, precum și conducerea tuturor Instituțiilor Militarizate din Miercurea Ciuc, care au adus din partea acestora urările de bine și doririle de sănătate pentru Chiriarh.

Preasfinția Sa a adresat mulțumiri tuturor celor prezenți, transmițându-le tuturor arhiereasca-i binecuvântare.