Mănăstirea Doamnei se află situată pe Valea Superioară a Mureșului și este ctitoria Doamnei Safta, soția voievodului Gheorghe Ștefan al Moldovei între anii 1653-1658. Mănăstirea a fost restaurată prin osârdia viețuitorilor mănăstirii „Sf. Ilie ” din Toplița. În data de 21 noi. 1958 are loc resfințirea acestui locaș de către Preasfințitul Emilian Antal, nepotul Patriarhului Miron Cristea.

Din anul 1994, pâna în anul 1999 a fost sub oblăduirea mănăstirii „Sf. Ilie” Toplița iar în anul 1999 este declarata mănăstire de maici cu viață de obște.

Biserica de lemn a mănăstirii este un valoros exemplar al arhitecturii de lemn din regiune.O bună parte din vechiul iconostas se păstrează în muzeul Sf. Prooroc Ilie din Toplița, având o veche inscripție: ”Această sfânta biserica s-a acoperit și catapeteasma s-au zugrăvit prin cheltuiala mai micului între frați și smerit Nicodim, pentru iertarea păcatelor sale 1755, luna iunie 25 zile”.

Astăzi 7 februarie 2016, la Mănăstirea Doamnei a avut loc săvârșirea Sfintei Liturghii sub protia Preasfințitului Părinte Andrei alături de Protosinghelul Spiridon, Duhovnicul Mănăstirii și un sobor de  diaconi, fiind prezenți numeroși credincioși.

În cuvântul de învățătură Preasfințitul Părinte referitor la Parabola din Evanghelie dupa Matei cap.25 vers 14-30 a subliniat :”Pedeapsa pentru neglijența a celui care a primit un talent deși avea un exces de prudență trebuie să trezească în conștiința noastră dorul după Dumnezeu și să întelegem importanța momentului sfârșitului fiecăruia dintre noi”.

Consilier Comunicații Media Alexandru Moroianu