Astăzi, 26 Martie 2017, în Duminica a IV-a din Postul Mare, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Schimbarea la Față” din Comuna Sita Buzăului Județul Covasna. Alături de Preasfinția Sa a slujit un sobor de Ieroschimonahi și diaconi.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a spus:„Evanghelia de astăzi de la Evanghelistul (Marcu 9:17-32) este plină de înțelesuri duhovnicești și de folos sufletesc. Copilul îndrăcit a fost vindecat de Mântuitorul Iisus Hristos. Nici ucenicii, nici tatăl copilului nu au credință suficient de puternică, de aceea Domnul Iisus le-a zis: „O, neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi?”(Marcu 9;19). Tatăl copilului în stare de căință a zis cu lacrimi „Cred Doamne! Ajută necredinței mele!” (Marcu 9;24). Mântuitorul Hristos întărește credința tatălui, apoi vindecă fiul suferind. Pe tată îl vindecă de îndoială iar pe copil de boală și pe ucenici de nepricepere și de neosteneală. Demonii nu pot fi alungați decât cu rugăciune și post, ei nu se tem de cuvinte ci se tem de smerenie și de prezența lui Dumnezeu în om. Vă îndemn iubiți frați și surori ca în această perioadă a Postului Mare să vă spovediți curat și să vă împărtășiți cu Sfintele Taine.

Duminica de astăzi este închinată Sfântului Ioan Scărarul care s-a născut în 30 Martie 649 în Palestina. La vârsta de 14 ani intră viețuitor în Mănăstirea Sfânta Ecaterina din muntele Sinai. Om al rugăciunii și al meditației duhovnicești, scrie cartea numită Scara virtuților cu treizeci de capitole – trepte ale desăvârșirii. Este numit dascăl al pocăinței.”

La finalul Sfintei Liturghii Preasfinția Sa a binecuvântat obștea de maici condusă de Stavrofora Loida și cei duhovnici, Ieroschimonahii Ghenadie și Serapion și poporul binecredincios prezent la Dumnezeiasca Liturghie.