Duminică, 16 Decembrie 2018, credincioșii Catedralei Eparhiale din Miercurea Ciuc și-au primit Chiriarhul, pe Preasfințitul Părinte Andrei.

În cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit în treapta preoției, diaconul Timaru Ovidiu Nicolae, pe seama Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Mărtănuș.

Preasfinția Sa a adresat un cuvânt de învățătură înaintea săvârșirii Sfintei Taine a Preoției, prin care a realizat legătura dintre ascultarea sacerdotală a preoților din Legea Veche față de Dumnezeu, ascultare plinită în Legea Nouă prin Hristos, precum și asumarea preoției de către cei chemați la această vrednicie în zilele prezente. De asemenea a conștientizat pe cel chemat la această mare slujire de înălțimea și responsabilitatea îndeplinirii cu ascultare fiiască a câștigării mântuirii, pentru sine, familie, precum și pentru credincioșilor încredințați.

La momentul rânduit din slujbă, Preasfinția Sa a vorbit clerului și credincioșilor prezenți despre aspectul simbolic al pericopei evanghelice ce a fost rânduită de Sfânta Biserică pentru a fi citită în această zi: „Omul oarecare din pericopa Evanghelică după Luca capitolul 14, 16-24, nu poate fi decât Dumnezeu care ne cheamă la cina cea mare a împărăției Sale. În rânduiala iudaică, înainte de a invita o persoană la tine în casă, o cercetai îndeaproape, ceea ce denotă o bună cunoaștere a celor chemați la ospăț. Putem observa faptul că evenghelistul a preluat din tradițiile iudaice și metoda chemării invitaților, prin trimiterea slugilor, în scopul de a reînnoi chemarea. Toți și-au cerut iertare, în fapt cerând o dublă osândire: în primul rând au refuzat să participe la cină, deși nu mai aveau nimic de făcut, momentul ospățului fiind gândit la finalul zilei, la orele serii, tocmai pentru a arăta faptul că nu poate nimeni să se scuze pentru neparticipare, dar aceștia tot au refuzat chemarea. A doua osândă a acelora o constituie chiar denumirea cu care este definită de unii teologi, ca drept fiind Pericopa Pretextelor. Trei categorii de oameni sunt ilustrate, dar nici unul dintre aceia nu aveau să guste din cina Împărăției. Nici nu aveau cum, deoarece nu s-au prezentat. Să ne străduim să fim prezenți la chemarea lui Dumnezeu la Cina cea Mare a împărăției Sale, în fiecare praznic din Sfânta noastră Biserică stămoșească ”.