În Duminica a VII-a după Rusalii, Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfinții Trei Ierarhi” din Lunca Mărcușului protopopiatul Sfântu Gheorghe județul Covasna.

Preasfinția Sa și-a început cuvântul de învățătură cu versetul 7, din Capitolul 42, din Cartea Isaia Proorocul, pentru a sublinia faptul că și-n lucrurile cele mai mici, care ni se par nouă cuvenite firi și vieții pe pământ, de fapt se află lumina puterii dumnezeiești: „Ca să deschizi ochii celor orbi și să scoți din temniță pe cei robiți și din adâncul închisorii pe cei ce locuiesc întru întuneric”.

„Pericopa Evanghelică a zilei de astăzi ne deschide calea spre două fapte minunate, pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a săvârșit în cetatea Capernaumului; alungat din ținutul Gherghesa, unde a vindecat de demonizare doi locuitori ai acelei cetăți, merge în cetatea Sa, în Capernaum, unde vindecă un slăbănog, și iată că aflăm prin textul scripturistic rânduit de Sfinții Părinți ai Bisericii pentru această duminică, de faptul că Mântuitorul săvârșește iarăși fapte dumnezeiești, vindecând doi orbi și un mut demonizat. Central în cadrul cuvântului evanghelic se află, asemenea unei făgăduințe, regăsim cuvântul – aproape poruncit – al Stăpânului Dumnezeu, care spune: „Fie vouă după credința voastră!”, îndemn care răsună peste veacuri și devine viu și pentru noi cei de astăzi.

Așadar, pentru a fi martorii oricărei minuni, trebuie să trecem faptele prin filtrul credinței noastre. Harul lui Dumnezeu se oferă total, desăvârșit, ca urmare a credinței omului. Acolo unde este credință, vine și ajutorul Ceresc.

De ce oare Dumnezeu poruncește după vindecare ca orbii să nu spună nimănui: „nimeni să nu știe”?

Apelativul de „nimeni” corespunde divinității Mântuitorului, deoarece, credeți că nu știe Dumnezeu neputințele și lipsurile noastre? Le știe, dar trebuia ca prin aceasta să se vădească credința acelora, și să se întărească, devenindu-I martori și mărturisitori în tot ținutul Galileii.

Prin intermediul întâmplării minunate a vindecării orbilor mai aflăm ceva, și anume recunoștința pe care omul o datorează lui Dumnezeu, care de-a pururi săvârșește minuni cu el.

Așa și omul chinuit de duhul mut, a simțit puterea harului lui Dumnezeu și prin porunca Ziditorului creației, zidirea a fost restaurată și adusă la stare ei firească, rânduită încă dintru început.

Cuvântul de învățătură s-a încheiat prin făgăduința ce aducerea aminte de purtarea de grijă a lui Dumnezeu asupra creației, promisiune asumată, prin Psalmistul David, care zice: „în necaz m-ai cercetat Dumnezeule”.

Așadar, recunoscându-L bătrânii înțelepți ai Bisericii de peste două mii de ani pe Mântuitorul ca Doctor al sufletelor și trupurilor celor slăbănogiți de boală și păcat, și noi suntem chemați a fi următori acelora, mărturisind tuturora cât de mult bine ne face nouă de-a pururea Dumnezeu”.

În cadrul Sfintei Liturghii diaconul Ștefan Lazăr a fost hirotonit preot pe seama parohiei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Valea Dobârlăului protopopiatul Sfântu Gheorghe județul Covasna. S-a oficiat si slujba parastasului pentru ctitorii bisericii.

După săvârșirea Sfintei Liturghii Preasfinția Sa a binecuvântat lucrările care s-au executat la acoperișul Bisericii.