A doua Duminică după Cincizecime, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei ți Harghitei a slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Mărcuș cu hramul „Duminica Sfinților Români”. Cu această ocazie s-au binecuvântat și lucrările la Altarul de vară cu hramurile „Sfântul Ierarh Ioan Maximovici și Cuviosul Ioanichie cel Nou de la Muscel Argeș”.

În cuvântul de învățătură Preasfinția Sa a spus: „Duminica de astăzi numită a Sfinților Români are o semnificație deosebită pentru noi românii, deoarece Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992 a hotărât ca această Duminică să fie numită Duminica Sfinților Români. Chemarea la apostolat din Evanghelia de astăzi este o lucrare sfântă. Domnul Iisus din pescari le descoperă vocația de apostol ca rod al ascultării. Chemarea apostolilor este planul de mântuire al lumii, împreună lucrare a lui Dumnezeu cu oamenii. Hristos Domnul cheamă 12 pescari care simbolizau cele 12 seminții ale lui Israel. Hristos este temelia Bisericii, biserica este instituția divino-umană, spitalul duhovnicesc care dă iertarea păcatelor prin Harul Preasfintei Treimi. Mântuitorul îi cheamă la apostolat fără să le promită averi sau bani, ranguri sau viață comodă și ușoară, ci le spune: „Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni”(Matei 4, 19). Cei patru pescari, Andrei, Petru, Iacov și Ioan, fără să își facă vreun calcul, fără să pună întrebări, fără să negocieze, fără să pună condiții au lăsat toate și au urmat Domnului văzând puterea dumnezeiască și iubitoare a Mântuitorului. Ei au simțit că el are cuvintele vieții veșnice. Evanghelia Împărăției Cerurilor binevestită de Mântuitorul și Apostolii Săi a fost trăită și împlinită de sfinții lui Dumnezeu din toate timpurile și din toate locurile. Pentru a arăta unitatea sfinților astăzi facem pomenirea tuturor Sfinților Români. Poporul român nu are o zi de naștere ca și popor creștin pentru că noi nu am fost încreștinați la comanda regelui, a împăratului sau a domnitorului. Predica Sfântului Apostol Andrei a rodit în Dacia Pontică, iar soldații din legiunile romane dimpreună cu oamenii simpli l-au iubit pe Dumnezeu și au înțeles chemarea la viața veșnică. Credința răspândită de Sfântul Apostol Andrei și de misionarii răsăriteni a rodit duhovnicește în civilizația noastră, în mulțimea sfinților martiri, cuvioși și cuvioase din sfintele noastre mănăstire, în mulțimea ierarhilor sfinți, a domnitorilor apărători ai credinței, a bunilor credincioși care în vremuri grele au mărturisit credința, au construit biserici și mănăstiri și au iubit neamul românesc. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa de lucru din 19-20 Iunie 1992 după ce a trecut în rândul sfinților o mulțime de nevoitori pentru Hristos, de la țărani mărturisitori, călugări și călugărițe, ierarhi și domnitori, a considerat că este potrivit să avem și o duminică a Sfinților Români, iar aceasta să fie a doua duminică după Cincizecime.

În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul teolog Petru Emanuil Galanton a fost hirotonit diacon.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Preasfinția sa a hirotesit stavroforă pe maica stareță Monahia Serafima Comșa. A binecuvântat orfelinatul din incinta sfintei mănăstiri. O parte dintre fete sunt eleve la Seminarul Teologic Ortodox „Dumitru Stăniloae” din Brașov. Cei prezenți au intrat în Sfântul Altar, s-au închinat Sfintei Mese, au sărutat Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce ca binecuvântare cu ocazia târnosirii Sfintei Mese.