La pomenirea Sfinților Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan, când Parohia III din Miercurea Ciuc își serbează ocrotitorii, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Episcopală unde este arondată această Parohie.

În omilia rostită în cadrul Dumnezeieștii Liturghii, Preasfinția Sa a spus: „În veacul al XI-lea s-a produs o neînțelegere între creștinii din Constantinopol. Unii ziceau că Sfântul Vasile, prin marile sale lucrări filantropice ar fi mai însemnat dintre acești trei sfinți, alții că Sfântul Grigorie prin bogăția teologiei sale, iar a treia parte credeau că Sfântul Ioan Gură de Aur, căci nimeni nu l-a putut întrece în cuvântările sale. Episcopul Ioan al Evhaitelor rugându-se mult i s-a arătat semn dumnezeiesc ca să împace aceste trei tabere de credincioși. El a rânduit ca pe viitor în ziua de 30 a lunii Ianuarie să se prăznuiască la un loc această troiță de arhierei, ca unii care sunt deopotrivă de bine plăcuți lui Dumnezeu și vrednici de cinstire. Care sunt asemănările dintre ei? Toți trei au trăit în secolul al XIV- lea numit „secolul de aur” al creștinătății. Toți trei s-au născut în familii evlavioase educați de mame sfinte. Toți trei au studiat la cele mai înalte școli ale vremii. Toți trei după isprăvirea învățăturii s-au retras la mănăstire în rugăciune și în muncă. Toți trei s-au împotrivit să primească Taina Sfântă a Preoției socotind că nu sunt vrednici de o asemenea slujire lui Dumnezeu și oamenilor, dar Dumnezeu i-a ridicat pe cele mai de seamă scaune ierarhice ale vremii făcându-se vrednici ai credincioșilor lor. Toți trei au fost mari sprijinitori ai săracilor, ai orfanilor ai bolnavilor și ai tuturor celor aflați în suferință. Toți trei au luptat prin cuvânt și prin scris împotriva rătăcirilor și credințelor deșarte. Toți trei au fost mari predicatori și scriitori bisericești de unde avem cele mai frumoase manuscrise. Toți trei ne-au lăsat și liturghiile care le poartă numele. Toți trei au scris despre prietenie, iar Sfinții Vasile și Grigore rămân o pildă pentru creștinii de astăzi. Toți trei sunt mari dascăli ai lumii și ierarhi, ctitori ai ortodoxiei, iar noi credincioșii de astăzi în cinstim cu cântări și cu laude și ne rugăm lor să mijlocească pentru sufletele noastre și pe pământ să fie pace și între oameni bunăvoire.”

La sfârșitul Sfintei Liturghii Ierodiaconul Dometie Macarie a fost hirotesit Arhidiacon. Răspunsurile la strană au fost date de către corala „Pocrov” a Catedralei Episcopale.

© Episcopia Covasnei și Harghitei / Alexandru Moroianu