Preasfinția Sa, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a fost de față la Festivitatea de deschidere a noului An Școlar 2016-2017, la Colegiul Național „Mihai Vitezul” și la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din localitatea Sfântu Gheorghe, slujind Te-Deum-ul și adresând un cuvânt de binecuvântare tuturor cadrelor didactice și elevilor, amintind despre prioritatea formării continue a școlarilor prin exemple de bună practică, care se pot regăsii cu prisosință oglindite-n istoria înaintașilor noștri, dar și-n cea contemporană, unde mulți tineri fac cinste prin învățătura lor Familiilor lor, Bisericii și Neamului:„Preocuparea Bisericii este aceea de a-și urma cursul firesc al istoriei, venind ca din totdeauna în ajutorul Școlii, și formând alături de Familie, trio-ul pe care se fundamentează viața socială”.

Cu această ocazie s-a dat citire și cuvântului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române:

        Începutul noului an şcolar 2016-2017 este prilej de bucurie şi de emoţie pentru elevi, părinţi şi cadre didactice, precum şi de conştientizare a valorii educaţiei autentice în viaţa copiilor şi a tinerilor.

         Într-o societate secularizată şi globalizată, în care copiii şi tinerii sunt îndemnaţi să gândească în termeni de succes material şi „să se descurce individual”,este necesară intensificarea cooperării dintre Familie, Biserică şi Şcoală, pentru a cultiva valorile perene ale persoanei dincolo de modelele efemere ale vremii, spre a dezvolta libertatea unită cu responsabilitatea şi fericirea personală unită cu solidaritatea comunitară.

       Biserica, prin rolul ei spiritual şi educaţional, doreşte să vină în întâmpinarea tinerilor care caută un sens al vieţii şi al devenirii lor în societate. Astfel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2016 „An omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox” şi „An comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti”, care au unit bucuria credinţei cu lumina culturii. Copiii şi tinerii doresc să fie iubiţi şi să iubească, să crească afectiv, intelectual, spiritual şi fizic, printr-o educaţie adecvată. De aceea,ei au nevoie să fie ascultaţi şi încurajaţi, dar şi ajutaţi şi îndrumaţi, mai ales când idealul lor sincer se întâlneşte cu realitatea dură a contextului social cotidian, când creşterea şi maturizarea lor înseamnă efort intelectual şi fizic, speranţă şi perseverenţă.

       Recent, în perioada 1-4 septembrie 2016, Arhiepiscopia Bucureştilor, în colaborare cu Patriarhia Română, a organizat„Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din ToatăLumea”, la Bucureşti. Evenimentul a oferit un cadru adecvat în care 2.500 de tineri din diferite ţări au identificat problemele specifice generaţiei lor şi au propus posibile soluţii.Entuziasmul, dăruirea şi cooperarea tinerilor la această întâlnire arată dorinţa implicării active a tinerilor în viaţa Bisericii şi a societăţii, precum şi importanţa organizăriiîn continuare a unor astfel de evenimente, pentru că adevărata bucurie se naşte din comuniunea inimilor, iar maturizarea se realizează prin comunicare şi conlucrare în comunitate.

        Prin cateheza parohială, prin parteneriatele dintre parohie şi şcoală, prin taberele de copii şi multe activităţi culturale, social-filantropice şi ecologice pe care le organizează în cadrul diferitelor ei proiecte,Biserica face eforturi să cultive în copii şi tineri duhul prieteniei şi al comuniunii, să prevină abandonul şcolar în familiile sărace şi în cele în care părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate, să suplinească lipsa de afecţiune părintească acolo unde părinţii sunt absenţi, să descopere şi săîncurajeze spiritual şi material copiii talentaţi pentru a face roditoare darurile primite de la Dumnezeu, spre bucuria familiei şi a comunităţii.

         Acum, la început de an şcolar, adresăm elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice părintească binecuvântare, rugându-ne lui Dumnezeu să le dăruiască tuturor sănătate, ajutor şi multă bucurie în promovarea unei educaţii integrale, deopotrivă intelectuale şi spirituale, personale şi sociale, spre binele familiei, Bisericii şi poporului român.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Preluat de pe site-ul: http://basilica.ro/binecuvantare-pentru-un-nou-an-scolar/

 

Secretariatul Eparhial,

Sectorul Media și Comunicații