Cu prilejul Sărbătorii Nașterii Domnului, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, transmite un mesaj tuturor românilor.

Patriarhul îndeamnă la milostenie, întrucât Sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea milostivirii și a bucuriei. Cel care dăruiește semenilor săi umple sufletul său de iubirea milostivă a lui Dumnezeu.

În această perioadă, insistă Preafericirea Sa, suntem chemați să oferim mai mult ajutor celor aflați în nevoi și să răspândim în jurul nostru pace și bucurie din pacea și bucuria lui Hristos.


Sărbătoarea Nașterii Domnului sau Crăciunul este Sărbătoarea în care prăznuim iubirea smerită a lui Dumnezeu față de oameni. Dumnezeu Cel veșnic trimite pe Fiul Său în lume ca să mântuiască lumea. Hristos Domnul Se face om pământean pentru ca pe pământeni să-i ridice la viață veșnică cerească. Se naște din Fecioara Maria prin lucrarea Duhului Sfânt ca să sfințească umanitatea din interiorul ei. Se naște într-o peșteră a pământului pentru a sfinți pământul din interiorul lui.

Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos la Betleem ne arată legătura dintre cer și pământ, dintre îngeri și oameni. Atunci au cântat îngerii «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace, între oameni bunăvoire».

Prin urmare, Sărbătoarea Nașterii Domnului este o sărbătoare a preaslăvirii lui Dumnezeu Care Se face om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor, o sărbătoare a păcii sufletești, o sărbătoare a bucuriei sau a bunei voiri între oameni.

De aceea, cu prilejul Sărbătorii Nașterii Domnului oferim daruri celor dragi și celor care sunt neajutorați. Oferim daruri ale iubirii noastre ca răspuns la iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Cu alte cuvinte, Sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea milostivirii și, în același timp, a bucuriei. Cel care dăruiește semenilor săi umple sufletul său de iubirea milostivă a lui Dumnezeu.

Cu prilejul acestei mari sărbători a creștinătății ne gândim în mod deosebit la românii din țară, dar și din afara țării, la românii de lângă granițele actuale ale României, dar și la românii din diaspora. Îi pomenim în rugăciunile noastre și trebuie să arătăm semne de frățietate și de comuniune românească.

De asemenea, în aceste zile suntem chemați să ajutăm pe cei săraci, pe cei bătrâni, pe oamenii bolnavi, însingurați și neajutorați, să răspândim în jurul nostru pace și bucurie din pacea și bucuria lui Hristos.

Cu prilejul Sărbătorii Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, Anului Nou și Botezului Domnului vă dorim tuturor sănătate și mântuire, pace și bucurie, întru mulți și binecuvântați ani!

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române