La 22 de ani de la punerea pietrei de temelie și la împlinirea vârstei de 77 de ani a principalului ctitor – Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului – Biserica cu hramurile „Acoperământul Maicii Domnului” şi „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din satul Cracăul Negru, județul Neamț, a fost astăzi sfințită.  Slujba de târnosire a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, alături de alți cinci ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române: Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor și Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei. Alături de locașul de cult, a fost sfințit și centrul social-cultural al parohiei, așezat sub ocrotirea Sfintei Mucenițe Filoteia de la Curtea de Argeș, al cărei veșmânt a fost adus spre închinarea credincioșilor prezenți.

Enoriașii Parohiei Cracăul Negru din județul Neamț au găzduit astăzi cel mai semnificativ eveniment religios care s-a desfăşurat vreodată în localitatea lor, respectiv sfinţirea noii biserici cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului” şi „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Evenimentul a căpătat o mare amploare, atât datorită actului divin în sine, cât şi prezenţei la slujba de târnosire a șase ierarhi: IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, IPS Părinte Calinic, Arhiepicopul Sucevei și Rădăuților, IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului, IPS Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului, PS Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor și PS Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Hargitei. Alături de locașul de cult, a fost sfințit și centrul social-cultural al parohiei, așezat sub ocrotirea Sfintei Mucenițe Filoteia de la Curtea de Argeș.

Slujbele de sfințire au fost continuate de săvârșirea Sfintei Liturghii. Soborul co-slujitor a fost format din peste 60 de preoți, atât din Moldova, cât și din Argeș: stareți, părinți profesori, părinți consilieri. Răspunsurile liturgice au fost date de psalții Catedralei mitropolitane din Iași. Cu prilejul târnosirii, credincioșii prezenți au avut posibilitatea să se închine și la veșmântul Sfintei Mucenițe Filoteia de la Curtea de Argeș.

„O nouă poartă a cerului, ctitorită de un ierarh – fiu al satului”

Cuvântul de învățătură, după citirea Sfintei Evanghelii, a fost rostit de IPS Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului, principalul ctitor al noului locaș de cult și fiu al satului Cracăul Negru. La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie al Hușilor citit mesajului transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „O nouă poartă a cerului, ctitorită de un ierarh – fiu al satului”. „Construită cu multă jertfă şi râvnă duhovnicească, noua biserică a parohiei Cracăul Negru, care se sfinţeşte astăzi (6 iunie 2021), ne arată credința şi evlavia credincioşilor acestei parohii şi, totodată, este o mărturie permanentă pentru dărnicia jertfelnică a ctitorului ei principal: Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului şi Muscelului, fiu al satului Cracăul Negru din judeţul Neamţ şi admirator al universului spiritual al satului românesc, în care s-au format şi dăinuie multe din valorile spirituale, culturale şi identitare româneşti transmise până la noi. Înaltpreasfinţia Sa, fiind iubitor al frumuseţii Casei lui Dumnezeu, a inițiat şi coordonat ca ierarh mai multe șantiere de restaurare şi consolidare de biserici vechi, dar a construit şi biserici noi, ca porți ale cerului, evidențiind astfel importanţa căutării încă din lumea aceasta a frumuseţii veşnice din Împărăţia Cerurilor (…). Felicităm pe toţi credincioşii acestei parohii, harnici şi dinamici, luminați de credinţă şi rugăciune, aflaţi sub ocrotirea Acoperământului Maicii Domnului şi a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. În mod deosebit, adresăm felicitări şi mulţumiri Înaltpreasfinţitului Părinte Calnic, Arhiepiscopul Argeșului şi Muscelului, ctitorul principal al acestui sfânt lăcaş, precum şi tuturor ierarhilor, preoţilor, diaconilor şi credincioșilor prezenți la acest eveniment sfânt şi solemn de spiritualitate creștină şi demnitate românească. Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Preacuratei Maicii Sale, Sfântului Mare Mucenic Gheorghe şi tuturor sfinților, să ocrotească această biserică şi să dăruiască pace şi bucurie, sănătate şi mântuire tuturor închinătorilor şi binefăcătorilor ei, spre slava Preasfintei Treimi şi bucuria locuitorilor acestui sat”, s-a arătat în mesajul transmis de Părintele Patriarh Daniel, care a oferit cu acest prilej noii biserici o cruce de binecuvântare, confecționată în Atelierele Patriarhiei Române.

În continuare, IPS Părinte Mitropolit Teofan a apreciat eforturile dupuse de toți cei implicați în ridicarea și înfrumusețarea noului locaș închinat lui Dumnezeu, în special implicarea Înaltpreafsințitului Părinte Arhiepiscop Calinic al Argeșului și Muscelului, fiu al satului Cracăul Negru: „Slavă lui Dumnezeu pentru toate, iubiți credincioși! Inima noastră se îndreaptă spre El, nefiind niciodată îndeajuns de mulțumitoare pentru bunătatea revărsată asupra noastră, în vremuri nu tocmai ușoare. A binecuvântat Dumnezeu, întru atotmilostivirea Sa, să fie presărate de-a lungul și de-a latul țării biserici, adică scări către cer, pe care credincioșii noștri să urce, îngerii lui Dumnezeu să coboare, și împreunat, cerul și pământul, să formeze un alai binecuvântat spre bucuria Domnului Celui în Treime lăudat. Am înțeles foarte bine că la rădăcina zidirii acestei biserici s-a aflat fiul satului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, om crescut aici și plecat în lume cu bogăția și frumusețea acestor locuri, pentru a le așeza la diferite ctitorii în Ardeal, la Mănăstirea Cernica, la Mănăstirea Sinaia și în mod special la Curtea de Argeș, lângă moaștele binecuvântate ale Sfintei Mucenițe Filoteia”.

Cu ocazia împlinirii vârstei de 77 de ani, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei i-a oferit Înaltpreasfințitului Părinte Calinic o icoana cu Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Totodată, IPS Părinte Mitropolit Teofan, drept răsplată pentru meritele deosebite și pentru munca depusă, părintele paroh Mihai-Daniel Adumitroae a primit Crucea „Sfântul Ierarh Dosoftei” pentru clerici, iar familia epitropului Gheorghe și Irina Ursu, alături de preoteasa Elena Apetroaie, au primit cea mai mare distincție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei – „Crucea Moldavă”. Ceilalți binefăcători ai parohiei, printre care enoriași, autorități locale, precum și preoteasa Ana Adumitroae, au fost răsplătiți de IPS Părinte Mitropolit Teofan cu distincții de vrednicie.

Plan arhitectonic bizantin cu specific românesc

După cum s-a arătat în hrisovul de sfințire citit la finalul slujbei de părintele protopop Nicolae Axentioi, inițiativa Bisericii cu hramurile „Acoperământul Maicii Domnului” şi „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din satul Cracăul Negru, județul Neamț aparţine Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, fiu al satului. Locașul de cult a fost ridicat cu osteneala credincioșilor din satul Cracăul Negru, cu donațiile enoriașilor, dar și ale preoților și credincioșilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Iaşilor şi Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.

Locul pentru noua biserică și piatra de temelie au fost sfințite de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, în luna iunie a anului 1999. Lucrarea de zidire a noii biserici a fost încredințată spre ducere la îndeplinire preotului Ioan Apetroaiei, care, sprijinit de familia epitropului Gheorghe Ursu, de enoriași, de autorități locale, de credincioși, sponsori și oameni de bine de pretutindeni, a lucrat cu osârdie la realizarea acestui sfânt deziderat. Planul contrucției bisericii a fost pus la dispoziție gratuit de către Sectorul Construcții Bisericești al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, coordonat de către părintele arhimandrit Caliopie Ichim. Construcţia bisericii a fost realizată de către o echipă de meșteri zidari din Curtea de Argeș, conduși de către constructorul Nae Drăgoi.

Biserica nouă din satul Cracăul-Negru, având dimensiuni mari, cu hramurile „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, are un plan arhitectonic bizantin cu specific românesc. Deasupra naosului se ridică o turlă impresionantă, sprijinită de patru arce: două delimitează absidele laterale, unul Sfântul Altar, iar celălalt pronaosul. Cele două încăperi laterale din Sfântul Altar: proscomidiarul şi diaconiconul, comunică și cu naosul, iar în partea vestică a pronaosului există un cafas foarte încăpător, cu balcoane laterale ample. Întreaga construcţie se sprijină pe o temelie de beton, biserica fiind construită din cărămidă, întărită de stâlpi puternici şi arce, acoperită cu tablă zincată pe schelet de lemn. Pictura a fost realizată de către meșteri zugravi din județul Argeș, iar catapeteasma și mobilierul din interior au fost sculptate și donate de către familia epitropului Gheorghe și Irina Ursu.

Concomitent cu edificarea noii biserici parohiale, pentru îndeplinirea activităților pastoral-misionare, culturale și social-filantroice, s-a construit un Centru social-cultural, pus sub ocrotirea Sfintei Mucenițe Filoteia de la Curtea de Argeș. Pe întreg parcursul construcției, mai cu seamă în etapele importante ale zidiririi bisericii și ale Centrului social-cultural, șantierul a fost vizitat de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, ctitorul principal al bisericii, care a încurajat, sfătuit și ajutat material la edificarea construcțiilor.

În luna februarie 2015, după 36 de ani de slujire preoţească în aceeaşi localitate, părintele Ioan Apetroaiei s-a mutat la Domnul. Înmormântarea a avut loc în pridvorul noii biserici a comunităţii parohiale nemţene în data de 17 februarie 2015, după oficierea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în luna mai 2015 a fost numit preot paroh la această parohie preotul Mihai-Daniel Adumitroae. Noul paroh a continuat lucrările de construire: pictură, pardoseală din granit, încălzire termică centralizată, mobilier bisericesc, policandre, precum și lucrări de înfrumusețare și amenajare ale spațiului exterior: împrejmuirea cu gard a curții parohiale și a cimitirului, și construirea unei clădiri anexă în scopul îndeplinirii cerințelor curente administrative ale parohiei.

În derularea lucrărilor, finalizate în luna mai 2021, preoții Ioan Apetroaiei și Mihai-Daniel Adumitroae au fost sprijiniți de foarte mulți oameni iubitori de Dumnezeu din Moldova și Argeș, care din puținul lor și din preaplinul inimii au oferit darul lor, pentru a se număra veșnic în rândul ctitorilor.

Articol preluat de la:  doxologia.ro