Anul 1868 a constituit, și constituie încă, unul dintre momentele cele mai impotante ale vieții bisericești de la noi, datorită modului sistematic de a privi dogmele credinței și dreptul bisericii, precum și personalității marcante ale celui proclamat în anul 2011 Sfânt, Mitropolitul Ardealului, Andrei Șaguna.

În toamna anului 1868 Mitropolitul Andrei a convocat la Sibiu un Congres Național Bisericesc, unde a fost propus un proiect numit Statutul Organic al Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, care avea drept idee de bază sinodalitatea, adică colaborarea și împreună lucrarea dintre cler și credincioși în proporție de 1/3, respectiv 2/3, în vederea transparenței lucrării administrative bisericești dinspre preoți spre popor.

Conceptul se păstrează până astăzi în Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române în art. 91, Secțiunea a V-a, litera C, completat de art.90 care trasează punctual jurisdicția acestui organism deliberativ: problemele culturale, administrative, social filantropice, economice și patrimoniale ale unei eparhii.

Astăzi 16 ianuarie în Episcopia Covasnei și Harghitei, la Centrul Eparhial din Miercurea Ciuc, a avut loc Ședința anuală a Adunării Eparhiale, cu prezența tuturor membrilor aleși pe o perioadă de 4 ani(2014-2018), prezidată de Preasfinția Sa Preasfințitul Părinte Andrei. Ziua a debutat prin săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii în Catedrala Episcopală din localitate, protia  fiind a Ierarhului locului, înconjurat de un sobor sporit de 23 de preoți și 3 diaconi.

Problemele dezbătute au vizat viața bisericească din Eparhie, precum și viața socială, amintindu-se că anul 2016 este declarat ,,Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti la împlinirea a 300 de ani de la moartea sa martirică”, și central,  realizându-se darea de seamă a corpului administrativ.

Dintre onorații membrii ai Adunării au luat cuvântul Părinții Protopopi de Toplița(Pr.On.Pr.Dumitru Apostol) și Întorsura Buzăului(Pr.On.Pr.Tohăneanu Florin), dar și oficialitati, în persoana Dl. Prefect al Județului Covasna(Dl.Sebastian Cucu), Dl.Primar al orașului Întorsura Buzăului( Dl.Băncilă Leca), Dl.Primar al Comunei Voșlobeni(Dl. Tinca Mihai Dumitru).

 MG 7715

Între temele dezbătute pregnant a fost consemnat discursul înrâurit din inima unuia dintre membrii care a zis:,, etapa pe care o traversăm este una extrem de zbuciumată, deoarece nu tinde a distruge numai valori și instituții, ci se dorește a fi distrugătoare a Stâlpului central… sensul către care ne deplasăm trebuie să fie unul al unei Biserici puternice, implicate în dimensiunile socio-instiuționalizate ale vieții spre a le oferi un nou suflu spiritualizat, duhovnicesc și plin de Dumnezeu.”

În finalul lucrărilor ședinței Preasfinția Sa, Andrei Episcopul Covsnei și Harghitei a precizat:,, lumea mai mult decât oricând are nevoie de noi. Frățiile voastre sunteți lumina ochilor societății care se îndreaptă tot mai mult spre desacralizare. De aceea celui ce mult i se dă, mult i se va și cere. Valorificați darurile oferite de Bunul Dumnezeu spre a dobândi răspuns bun atunci când vi se va cere… iar dacă credincioșilor noștri cerem mult, cu atât mai mult noi, clericii datori suntem de solidaritate față de semeni, transparență față de credincioși și ascultare față de Ierarh și organismele administrative centrale și locale, ca semn văzut al lucrării lui Hristos în și prin lume.”

Pr. Drd. Panciu Laurențiu-Gabriel