Astăzi la Catedrala Paraclis Episcopal din Sfântu Gheorghe, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei a slujit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Preasfinția Sa a rostit în cuvântul de învățătură: „ Pericopa evanghelică care s-a citit astăzi ne arată una dintre minunile săvârșite de Iisus Hristos în activitatea Sa misionară. Această minune s-a săvârșit în orașul Ierihon care era numit în antichitate și orașul miresmelor, palmierilor .Mântuitorul se îndrepta din Galileea spre Ierusalim. „Și când S-a apropiat Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum, cerșind.”(Luca 18, 35) Acesta era orb din naștere și provenea dintr-o familie săracă, de aceea el stătea la marginea drumului și cerșea. Dar „auzind el mulțimea care trecea, întreba ce e aceasta” (Luca 18, 36), „Și el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine!”( Luca 18, 38). Strigătul săracului ajunge mai repede la Dumnezeu, Sfânta Scriptură ne spune că era strigătul unui om în suferință care avea nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu. Iisus auzind strigătul orbului s-a îndreptat spre el și l-a întrebat: „Ce voiești să-ți fac? Iar el a zis: Doamne, să văd!” (Luca 18, 41), dorea să vadă și să-L vadă pe cel care nu rămâne indiferent în fața suferinței. Cererea săracului nu era una oarecare, nu a cerut bani și nici alte lucruri materiale, ci auzind de minunile Mântuitorului a cerut milă de la El și vindecare din boala în care zăcea. Credința puternică și rugăciunea au fost factorii hotărâtori pe care i-a dobândit acest om neputincios în vederea lui, nadejdea și speranța vederii ochilor și mântuirii lui și-a pus-o în Dumnezeu, iar Iisus i-a zis: „Vezi! Credința ta te-a mântuit!” (Luca 18, 42).

Răspunsurile la strana au fost date de către corala Catedralei. La sfârșitul Sfintei Liturghii Preasfinția Sa i-a binecuvântat pe credincioșii prezenți.