Urmare adreselor Sectorului Social-Filantropic al Patriarhiei Române (temei nr. 9054/2019) și Secției de Asistență Religioasă din cadrul Ministerului Apărării Naționale (temei nr. N1/3175/20.08.2019) anunțăm scoaterea la concurs a unui post vacant de preot militar în cadrul Batalionului 468 Apărare Antiaeriană „Trotuș” U.M. 01788 Lunca de Sus, județul Harghita.

Condiții de participare la concurs:

Preoți hirotoniți, cu minimum 2 ani vechime în activitatea pastorală, absolvenți de Teologie Pastorală cu media minim 8,50 și vârsta cuprinsă între 25-35 ani, cu ținută morală și situație canonică ireproșabilă.

Documente obligatorii pentru constituirea dosarelor:

 1. Binecuvântarea Eparhiei Covasnei și Harghitei (candidații care provin din alte eparhii trebuie să obțină, în prealabil, binecuvântarea de participare de la ierarhul eparhiei în care slujește);
 2. Cererea de înscriere la concurs;
 3. Copii acte de studii (diploma de licențiat în teologie ortodoxă și foaie matricolă);
 4. Copie act de identitate;
 5. Fișă personală eliberată de Eparhie;
 6. Cazier judiciar;
 7. Fișă medicală (tip recrutare);
 8. Curriculum vitae;
 9. Adeverință de vechime în preoție și copie după cartea de muncă;
 10. Memoriu de activitate avizat de protopopiat;
 11. Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză (nivel mediu);
 12. Certificat de competență operare calculator.

Perioada de depunere a dosarelor: până în data de 23.09.2019.

După data de 23.09.2019 dosarele se vor trimite la Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale, urmând ca în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acestora să fie organizat concursul de selecționare.

 BIROUL DE PRESĂ AL EPISCOPIEI ORTODOXE

A COVASNEI ŞI HARGHITEI

tematica_examen_selectionare_preoti_militari