Ediția din acest an a sesiunii a fost organizată de Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna” și Asociaţia „Ştefadina”, cu sprijinul Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș, Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni, Asociației Cultural – Creștine ”Justinian Teculescu”, Asociației de Tineret GRIT și a Hotelului Bradul din Covasna.

În deschiderea lucrărilor sesiunii, în numele organizatorilor şi al autorităţilor publice locale au rostit cuvininte de binecuvântare și de salut: Preasfinţitul ANDREI, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Sebastian Cucu, prefectul judeţului Covasna, pr. dr. Sebastian Pârvu, consilier cultural al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, director – centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, dr. Ioan Lăcătușu, director științific Centrul European de Studii Covasna-Harghita și prof. Florentina Teacă, consilier județean, Asociația de Tineret GRIT Covasna.

S-a subliniat faptul că încă de la prima ediţie sesiunea a fost planificată a se desfăşura toamna, în preajma datei de 25 septembrie – ziua înființării Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, pentru a pune în evidenţă importanţa tinerii eparhii pentru dăinuirea românităţii şi ortodoxiei în curbura interioară a Carpaţilor

Ediţia din acest an coincide cu împlinirea a 22 ani de la înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, și a toți atâția ani de rodnică păstorire a IPS Ioan, azi mitropolit al Banatului. În acest context, s-au transmis mulțumiri, Preasfințitului Părinte Episcop Andrei, pentru implicarea benefică şi eficientă în asigurarea cadrului instituţional şi a bunei funcţionări a instituţiilor de cultură românească din judeţele Covasna şi Harghita și pentru participarea la toate manifestări organizate de acestea.

În programul sesiunii din acest an au fost incluse peste de 70 de comunicări susținute de cercetători, cadre didactice universitare, muzeografi, arhivişti, etnografi, sociologi, teologi, profesori, preoţi şi alţi oameni de ştiinţă şi cultură, din aproape 30 de localităţi din întreaga ţară și străinătate. În cadrul evenimentului au fost lansate 16 noi apariții editoriale care abordează teme de interes integrate în programul sesiunii.

S-a evidențiat, cu bucurie faptul că, pe lângă nucleul de bază al proiectului inițiat în anul 1994, de la an la an, au venit noi colaboratori, la fel de statornici şi motivaţi. Această adevărată “oaste” de truditori pe altarul ştiinţei şi culturii românneşti, au un aport deosebit la cunoaşterea istoriei şi culturii româneşti din sud-estul Transilvaniei şi la convieţuirea cu celelate etnii din zonă. Aceste cercetări ştiinţific s-au materializat în cele 17 numere ale publicaţiei Angustia, anuarul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi al Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan, a celor două numere ale revistei ”Acta Carpatica”, anuarul românilor din sud-estul Transilvaniei, editat de cele două Centre de cultură românească din Sf. Gheorghe, împreună cu Asociația ”Ștefadina” din București, precum şi în majoritatea celor peste 200 de volume apărute la editurile Eurocarpatica şi Grai Românesc.

Prin întreaga desfășurare și prin finalitatea celor 22 de ediții, sesiunea s-a impus treptat ca una dintre activităţile ştiinţifice cu impact social şi cultural semnificativ la nivel local, regional şi naţional, devenind o manifestare recunoscută pentru valoarea contribuţiilor din domeniul cercetării istoriei, culturii şi civilizaţiei româneşti din sud-estul Transilvaniei

Şi la actuala ediţie, pe lângă probleme referitoare la istoria şi cultura naţională, majoritatea temelor prezentate au abordat aspecte ale istoriei şi culturii româneşti din sud-estul Transilvaniei şi ale convieţuirii interetnice din zona Arcului Intracarpatic, precum și cele referitoare la marcarea a 100 de ani de la declanşarea Războiului de Reîntregire Naţională și la proiecte de aniversare a centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918

Temele conferinţelor înscrise în programul Sesiunii nu au ocolit problemele „sensibile” ale istoriei şi convieţuirii româno-maghiare, cât şi diferenţele existente între abordările istoricilor şi publiciştilor maghiari şi cele ale istoriografiei şi publicisticii româneşti, privind istoria românilor în general, şi a celor din Transilvania, în mod deosebit.

S-a evidențiat climatul în care s-au desfăşurat dezbaterile, pe marginea materialelor prezentate, cât şi plusul de cunoaştere şi motivare pentru viitoarea activitatea de cercetare a realităţilor din sud-estul Transilvaniei, în istorie şi contemporaneitate

Comunicările cuprinse în programul sesiunii din acest an vor fi publicate în publicația „Acta Carpatica” nr.3/2016, anuarul românilor din sud-estul Transilvaniei editat de Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Centrul European de Studii Covasna-Harghita și Asociația Ștefadina din București.

La finalul dezbaterilor, au fost transmise mulțumiri distinşilor şi statornicilor conferenţiari, deopotrivă celor care au participat, an de an la ediţiile precedente, cât şi celor care participat pentru prima dată la sesiune, cu speranţa că în viitor, cu toții, vor rămâne colaboratori apropiaţi ai organizatorilor

Și de această dată, s-a reamintit realitatea conform căreia, fiecare ediţie, organizată neîntrerupt de peste două decenii, a însemnat o mare izbândă, necesitând depăşirea a numeroase obstacole şi, în primul rând, cele legate de asigurarea suportului finaciar necesar organizării unor manifestari de asemenea amploare.

Este a patra ediţie a sesiunii realizată cu sprijinul important şi implicarea ziditoare a Societăţii Comerciale Ştefadina Comserv SRL Bucureşti, fapt pentru care au fost adresate sincere mulţumirii conducerii societății. Totodată, au fost adresate mulțumiri asociațiilor și societăților care au sprijinit organizarea ediției din acest an a sesiunii: hotelului Bradul din Covasna, hotelului Montana, hotelului Dacia, pensiunilor Cristian și Casa din Parc, Asociaţiei Grit, Asociației ”Voievozii Munților” din Vâlcele- pentru spectacolul oferit în cadrul serii românești, grupului de voluntari din cadrul asociaţiilor membre ale FCRCHM şi, nu în ultimul rând, partenerilor media: „Grai Românesc”, „Informaţia Harghitei”, „Condeiul ardelean”, „Mesagerul de Covasna”, ”Observatorul de Covasna”, „Cuvântul liber”, Agenţia de ştiri a românilor de pretutindeni „Romanian Global News”, S. C. Stefadina Comserv SRL Bucureşti.

Biroul de presă al Sesiunii