În data de 02 octombrie 2017, la sediul Centrului Eparhial din Miercurea Ciuc a avut loc Consfătuirea Profesorilor pentru disciplina Religie Ortodoxă, din județul Harghita.

Cu acest prilej, Preasfinția Sa, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei a adresat celor aflați de față un cuvânt de învățătură cu tematica „Hristos lumina lumii”: cel care urmează lui Hristos devine lucrător, prieten și casnic al Acestuia, întru-cât dascălul este prin chemarea sa menit a deveni lumină și răspânditor al acestei lumini a bunei cuviințe, a credinței lucrătoare și a științei tinerilor elevi încredințați lui spre învățare de însăși Pronia Divină.

A urmat cuvântul Domnului Glodeanu Cristinel Inspector General Adjunct urmat de cel al Doamnei Mândru Elena Inspector școlar cu tematică comună, în ceea ce privește sistematizarea programelor școlare și a atribuțiilor cadrului didactic, conform cerințelor de predare, prin descoperirea metodelor moderne de predare și revalorizarea celor tradiționale cu ajutorul stilului de predare interactiv și atractiv, în vederea oferirii fondului informațional regăsit în programele școlare specifice fiecărui ciclu de învățământ.

De asemenea Inspectorul pentru cateheză și activități cu tineretul din cadrul Centrului Eparhial, Pr.Panciu Laurențiu Gabriel, a arătat necesitatea expunerii raportării argumentate, în ceea ce privește programele comune dezvoltate-n urma parteneriatului Biserică-Școală, precum și implicarea asumată în lucrarea curriculară, dar și extra-curriculară a ambelor părți, cler și dascăli, în vederea binelui comunitar, socio-religios.

Au urmat luări de cuvânt, prezentarea problemelor curente și s-au oferit soluții pentru acestea din partea Inspectorilor de resort.