Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei va oficia Miercuri, 8 Septembrie, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Moglănești – Toplița.

Vechi aşezământ monahal de pe Valea Superioară a Mureşului, Mănăstirea Doamnei a fost ctitorită de Doamna Safta, soţia voievodului Gheorghe Ştefan al Moldovei (1653-1658), în anul 1658, pe locul unei mai vechi așezări monahale, ale cărei ruine se mai vedeau pe la mijlocul secolului al XIX-lea. În anul 1958, Mănăstirea a fost restaurată prin râvna stareţului Mănăstirii „Sfântul Ilie”, Topliţa.

Mănăstirea a fost resfinţită de către PS Emilian Antal, nepotul Patriarhului Miron Cristea, la 21 noiembrie 1958. Între 1994-1999, Mănăstirea a funcţionat ca schit sub oblăduirea Mănăstirii „Sfântul Ilie” Topliţa, egumen avându-l pe ieromonahul Viorel Victor Anton. În anul 1999, schitul a fost declarat Mănăstire de maici, cu viaţă de obşte, Preasfinţitul Ioan redând Mănăstirii Doamnei o nouă identitate.

Biserica de lemn a Mănăstirii este un valoros exemplar al arhitecturii de lemn din regiune. Restaurat în ultimii ani, interiorul a fost complet repictat în anul 1984. S-a păstrat o bună parte a vechiului iconostas, care a avut o veche inscripţie: „Această sfântă biserică s-a acoperit şi catapeteasma s-au zugrăvit prin cheltuiala mai micului între fraţi şi smerit Nicodim, pentru iertarea păcatelor sale 1755, luna iunie 25 zile”.