În aceste două săptămâni de post, îndemnăm slujitorii Sfintelor Altare, Cinul Monahal și pe toți credincioșii Episcopiei Covasnei și Harghitei, ca împreună să înălțăm rugăciuni către Prea Milostivul  Dumnezeu și Maica Preacurată, pentru pacea lumii, înmulțirea dragostei creștinești, luminarea minții și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.

Binecuvântăm clerul, Cinul Monahal și poporul iubitor de Dumnezeu din această Eparhie și rugăm pe „Maica Cerului, nădejdea poporului” să mijlocească la Scaunul Sfintei Treimi pentru noi și pentru a noastră mântuire.

Post binecuvântat!

Cu părintească îmbrățișare în Hristos Domnul,

+ Andrei,

Episcopul Covasnei și Harghitei