Moment aniversar în Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei: împlinirea a doi ani de slujire chiriarhală a Preasfinţitului Părinte ANDREI

 

Ziua de 15 februarie a fiecărui an reprezintă, încă din 2015, un important reper bisericesc pentru întreaga suflare creştin-ortodoxă şi românească din judeţele Covasna şi Harghita fiind ziua întronizării Preasfinţitului Părinte Andrei ca Episcop al Covasnei şi Harghitei.

Cu prilejul aniversării împlinirii a doi ani de slujire chiriarhală, Preasfinţitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrala Episcopală din Miercurea-Ciuc cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului şi Sfântul Ierarh Nicolae”, alături de un sobor de preacuvioşi şi preacucernici părinţi, membrii ai Permanenţei Consiliului Eparhial.

În cadrul Sfintei Liturghii Chiriarhul a rostit o rugăciune de mulţumire adusă Milostivului Dumnezeu pentru darurile şi binefacerile revărsate asupra binecuvântatei Episcopii a Covasnei şi Harghitei.

La sfârşitul slujbei Preasfinţitul Părinte Andrei a hirotesit întru duhovnic pe Preacucernicul Preot Şraer Mihai, parohul Parohiei Ortodoxe Ozun, Protopopiatul Sfântu Gheorghe.

În continuare, Preasfinţia Sa a dat cuvântul Preacucernicului Părinte Bijec Eugen-Teodor, consilier administrativ-bisericesc la Centrul Eparhial, care a evidenţiat, sintetic, roadele activităţii şi pastoraţiei Preasfinţitului Parinte Andrei  în cei doi ani de păstorire chiriarhală, roade care se văd  atat de limpede, astazi, în tot cuprinsul Eparhieiprin numeroasele realizări administrative, culturale, pastoral-misionare și social-filantropice care au avut loc.

De asemenea, PC Pr. Bijec Eugen Teodor, a adresat Preasfinţitului Părinte Andrei, în numele Permanenţei Consiliului Eparhial, următorul mesaj:

„Să ne trăiţi întru mulţi şi binecuvântaţi ani, Preasfinţite Părinte Andrei şi rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască sănătate şi putere de muncă, astfel încât să Vă puteţi încununa cu bogate roade duhovniceşti în această sfântă şi grea misiune de apostol la care aţi fost chemat cu doi ani în urmă, având credinţa şi nădejdea nestrămutată că aceşti doi ani de slujire chiriarhală ai Preasfinţiei Voastre scrişi de Mântuitorul Iisus Hristos în Cartea Vieţii!”

În încheiere, Preasfinţitul Părinte Andrei a mulţumit Preacuvioşilor Părinţi de la sfintele mănăstiri şi întregului cin monahal, Preacucernicilor Părinţi de la Centrul Eparhial în calitate de colaboratori apropiaţi ai Preasfinţiei Sale, Preacucernicilor Părinţi Protopopi, Preacucernicilor Părinţi de la parohii, precum şi tuturor credincioşilor pentru împreuna lucrare de păstrare şi sporire a credinţei strămoşeşti şi a iubirii de neam şi glie românească.

Evenimentul s-a încheiat cu o agapă frăţească la Sediul Centrului Eparhial din Miercurea-Ciuc, înscriind ziua de miercuri, 15 februarie 2017, ca o zi de sărbătoare şi de bucurie pentru toţi cei prezenţi.

Reamintim faptul că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Daniel, a ales în data de 5 februarie 2015, prin vot secret, noul Episcop al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei în persoana Preasfinţitului Părinte Andrei cu un număr de cu 38 de voturi din                     45 valabil exprimate, iar întronizarea Preasfinţiei Sale a avut loc în data de                 15 februarie 2015 şi a fost oficiată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, alături de alţi 17 ierarhi membrii ai Sfântului Sinod.

 

Consilier administrativ-bisericesc

Pr. Bijec Eugen Teodor