Astăzi, 8 Septembrie 2018, Preasfințitul Părinte Andrei a slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Moglănești județul Harghita înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Mănăstirea este una dintre cele mai vechi vetre de spiritualitate românească din Ardeal – (1658), ctitorie a doamnei Safta, soția voievodului Gheorghe al Moldovei. Este mănăstire de maici condusă de monahia Ecaterina și părintele duhovnic Protosinghelul Spiridon.

Preasfinția Sa în cuvântul de învățătură a spus: „Locul nașterii Maicii Domnului este orașul Nazaret, orașul lui Ioachim, iar Betleemul orașul natal al Anei. Ioachim avea rădăcina în seminția lui Iuda, urmaș al regelui David, iar Ana, mama sa, era fiica preotul Mathan din Betleem din seminția lui Aaron. Părinții Ioachim și Ana erau foarte iubiți de conaționali și prețuiți, erau foarte milostivi, iar de praznicul înnoirii Templului li s-au refuzat darul de la Templu, fiind socotiți blestemați că nu aveau copii. Atunci Ioachim și-a luat turmele și a plecat în valea hozevei în peștera Sfântului Ilie, iar Ana a rămas acasă în localitatea Seforis. Nașterea Maicii Domnului este rodul rugăciunii părinților Ioachim și Ana. Odată cu Nașterea Maicii Domnului se scrie împlinirea istorie mântuirii neamului omenesc. Într-o cântare bisericească populară numită priceasnă cântăm așa:

Marie, nume preasfânt ,

În ceruri și pe pământ,

Când aud numele tău,

Tresaltă sufletul meu.

Numele Maicii Domnului, Maria îl traducem împărăteasă. Este format din cinci litere care ne aduc aminte de femeile virtuase din Vechiul Testament. Maica Domnului este plinătatea harului.

M – Miriam prorocița, sora lui Moise. Maica Domnului este prorocița prin excelență.

A  – Ana, mama lui Samuel, femeia lui Elcana, s-a dus la cortul lui Dumnezeu din Silo și stăruia în rugăciune. Maica Domnului pururea se roagă pentru noi.

R – Rahela, soția lui Iacob, cea prea frumoasă. Maica Domnului cea mai sfântă și frumoasă dintre femei.

I – Iudita, viteaza care a tăiat capul lui Olofern, soția lui Manase. Maica Domnului este cea care zdrobește capul șarpelui.

A – Abigail, soția lui Nabal, ea l-a hrănit pe prorocul David când era peregrin prin munți și nu avea ce mânca. Maica Domnului este mult milostivă cu noi păcătoșii.

Noi o rugăm pe Maica Domnul la acest Praznic Dumnezeiesc din crugul anului bisericesc să se roage pentru noi și pentru a noastră mântuire zicând: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi.

La sfârșitul Sfintei Liturghii s-a săvârșit un parastas pentru ctitorii mănăstirii și cei care își dorm somnul de veci în cimitirul mănăstirii.