Prin Harul lui Dumnezeu

Andrei

  Episcopul Covasnei si Harghitei

  Preacuviosului cin monahal,

Preacucernicilor Părinţi, slujitori ai Sfintelor Altare,

Stimate autorităţi,

Iubiţi fraţi si surori întru Domnul,

 

 

 „Proorocii au proorocit și drepții au dorit să vadă…”

 

Ceea ce patriarhii Vechiului Testament cu mare dor au așteptat, proorocii au vestit dinainte și drepții au dorit să vadă, s-a împlinit în ziua de astăzi. Dumnezeu a venit în trup pe pământ între oameni. De aceea să ne bucurăm și să ne veselim iubiți frați și surori!

Dacă Sfântul Ioan Botezătorul, încă din pântecele mamei sale fiind, când a venit Fecioara Maria la Sfânta Elisabeta a săltat de bucurie, cu cât mai mult noi, astăzi, văzând nu pe Preacurata Sa Maică, ci pe însuși Mântuitorul nostru, să ne unim și să ne bucurăm de Taina cea mare a Întrupării lui Hristos, care covârșește toată mintea omenească.

Pruncul dumnezeiesc s-a născut în timpul celui dintâi recensământ. Cezarul August n-a dat acea poruncă din propria inițiativă, ci pentru că sufletul său a fost mișcat de Dumnezeu, pentru ca el fără să vrea să slujească venirii pe lume a Celui Unuia Născut.

Galileea fiind o provincie din Palestina, Nazaretul este o cetate a Galileei, iar Iudeea provincie din Palestina, numită așa după locuitorii ei, din seminția lui Iuda, iar Betleemul era o cetate din Iudeea. Toți proorocii au proorocit că Regele Mesia se va naște din Betleem, nu din Nazaret pentru că scris este: „Și tu Betleeme Efrata, deși ești cel mai mic între miile lui Iuda, din tine va ieși stăpânitor peste Israel, iar obârșia Lui este dintru început, din zilele veșniciei” (Miheia 5,1).

Când iudeii au fost întrebați de Irod unde se va naște Hristosul, i-au adus această mărturisire (Matei 2, 6). De aceea și Natanael când i-a zis lui Filip: „Aflat-am pe Iisus din Nazaret”, a răspuns: „Din Nazaret poate fi ceva bun?” (Ioan 1, 45). Natanael nu s-a lăsat ademenit pentru că știa bine că Domnul Hristos nu se va naște nici în Nazaret, nici în Galileea, ci în Betleemul Iudeii cum s-a și întâmplat: „Cercetează și vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc” (Ioan 7, 52).

Dreptul Iosif și Fecioara Maria, născuți în Betleem, părăsesc locul natal și se stabilesc în Nazaret, însă Hristos Pruncul trebuia să se nască în Betleem. Porunca cezarului trebuia împlinită, fiecare să se înscrie în patria lui, așa au făcut și Fecioara Maria și Dreptul Iosif, au mers să se înscrie în Betleem. Dar pe când erau ei acolo    s-au împlinit zilele ca ea să nască și l-a născut pe Fiul său Cel Unul Născut și L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei” (Luca 2, 6-7).

Vedeți iubiți frați și surori rânduiala lui Dumnezeu, care pentru scopurile Sale se folosește atât de cei credincioși, cât și de cei necredincioși, pentru ca cei ce sunt străini de adevărata cinstire a lui Dumnezeu să învețe a cunoaște puterea și virtutea Lui.

Steaua i-a adus pe magii de la Răsărit. Porunca Cezarului a adus-o pe Fecioara în cetatea sa părintească, Betleemul numit de prooroci loc de naștere a lui Hristos din neamul lui David. Magii vin și aduc daruri Pruncului Iisus: aur, smirnă și tămâie. Aurul simbol al regalității, tămâia – dumnezeirea și smirna – suferința prin patimi. I se închină, apoi primind înștiințare prin vis, să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale se întorc în țara lor. Ei nu se mai întorc la Irod să-i dea de știre despre Prunc, ci se întorc „pe altă cale”.

Noi la acest Praznic luminat, pe care cu drag l-am așteptat, ne închinăm Lui ca unui Împărat și Dumnezeu Adevărat în Biserica Lui. Nu ne mai putem întoarce la casa noastră pe același drum al păcatului, al egoismului, al necredinței, la viața de dinainte de a-L afla în ieslea Betleemului. Trebuie să urmăm un alt drum al vieții, drumul cu Pruncul Iisus găsit la Crăciun.

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei atât de frumos prezintă Nașterea Pruncului Hristos, cu profunde semnificații pentru fiecare dintre noi. Împăratul Dumnezeiesc nu are loc în casa de oaspeți. El se naște în peștera Betleemului Iudeii. Dar oare noi îi facem loc în ieslea sufletelor noastre sau își caută „peșteri înghețate”?

Magii sunt călăuziți de steaua de la răsărit și au primit „înștiințarea din vis, să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor” (Matei 2, 12). De ce? Pentru că Irod în nebunia sa voia să ia viața Pruncului Iisus. A auzit de la magi: „Unde este Regele iudeilor, cel ce s-a născut” (Matei 2, 2). Credea că astfel va scăpa de un rege cu o faimă și cu o împărăție mai mare ca și a lui. Noul-Născut este definit drept rege, prin nașterea Lui, ceea ce a stârnit reacția Lui Irod.

Și Evanghelistul Matei ne spune că:„ După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arătă în vis lui Iosif, zicând. Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L omoare” (Matei 2, 13).

Îngerul care i se arată lui Iosif nu este altul decât Arhanghelul Gavriil, care este prezent în acțiunile relatate de către Sfântul Evanghelist Matei în primele două capitole din Evanghelia sa. Odată se arată magilor (Matei 2, 12) și de mai multe ori lui Iosif cu mesaje precise privind viața Mântuitorului. Dreptul Iosif ascultă de înger, ia noaptea Pruncul și pe mama Sa și pleacă în Egipt, locul de refugiu pentru Evreii aflați în situații grele. Aici vedem o profeție a Vechiului Testament: „Am chemat pe Fiul Meu din Egipt!” (Osea 11, 1).

După moartea lui Irod, îngerul i se arată din nou în vis lui Iosif, în Egipt, și-i spune: „Ridică-te, ia pruncul și pe mama Sa și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața Pruncului” (Matei 2, 20). Sfântul Evanghelist Matei ne spune că au venit și au locuit în Nazaret; „Nazarinean se va chema” (Matei 2, 23), adică om pus deoparte pentru Dumnezeu = „nazireu”.

Iubiți frați și surori,

Hristos Domnul S-a născut în Betleem, dar de 2000 de ani El vrea să se nască, să ia trup în inimile creștinilor.

Ne punem întrebarea: Unde este Pruncul Iisus născut în ieslea Betleemului? În ieslea inimilor noastre sau pribegește printre străini, alungat prin păcatele noastre, prin interesele de multe ori neîntemeiate, prin egoismul nostru, prin desconsiderarea noastră și de multe ori prin necredință. Oare nu trebuie să fugă de noi? Nu cumva suntem contemporani cu pribegia Sa?

La fiecare Sfântă Liturghie Hristos vine în ieslea proscomidiarului, e purtat pe Sfântul Disc, pentru ca apoi din Sfântul Potir, împărtășindu-ne să devenim cu toții trupul Lui și să trăim viața Lui. La fiecare sfântă Liturghie Hristos vrea să se nască și să învie în noi, poporul Lui. De aceea Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie rămâne centul întregii noastre vieți duhovnicești.

La acest Praznic luminat, vă îndemn fraților și surorilor să ne întoarcem la Hristos Domnul, prin pocăință și cu credință să ne rugăm Lui, în aceste vremuri grele pentru omenire, când această molimă zguduie sănătatea oamenilor. Să învățăm ceva în aceste vremuri de grea încercare îngăduite de Dumnezeu. Această perioadă de încercare poate fi un început al unui mod de viață mult mai frumos, mult mai bogat în cele duhovnicești și plin de sens.

Iubiții mei, lăsați-L pe Hristos să se nască în sufletele voastre, fiți oameni ai „luminii” Betleemului, oameni ai bucuriei; Dumnezeu ne vrea pe toți luminați și fericiți, nicidecum panicați, isterizați, judecători, analiști, nepăsători și neiubitori față de aproapele. Este vremea să învățăm să ne  bucurăm și să căutăm sensul vieții noastre în viața lui Hristos. Dumnezeu nu are pe nimeni de pierdut!

Cu aceste sfaturi și povețe părintești, de Praznicul Nașterii Domnului, vă urez din toată inima: Harul Domnului nostru Iisus Hristos să vă cerceteze inimile și belșugul bucuriei veștii celei mari, a lui Dumnezeu întrupat care se vine la poporul Său, să nu lipsească din nici o casă în aceste zile sfinte de Sărbători!

 

       „Dă-ne, la toți, bucurie,

      Amin! Doamne slavă Ție!

      La mulți ani, s-aveți folos,

      De Nașterea lui Hristos!”[1]

 

„Sărbători fericite!” și „La mulți ani!”

Vă zice al vostru Arhipăstor, de tot binele doritor,

   † Andrei

Episcopul Covasnei şi Harghitei

 

Dată astăzi din Reședința Eparhială,

25 Decembrie 2020

 

[1] Colindul „Toată legea creștinească”, în vol. „Colinde și cântece de stea”, p. 46.