Începând cu anul 2015, ziua de 15 februarie a fiecărui an a devenit un important reper bisericesc pentru întreaga suflare creştin-ortodoxă şi românească din judeţele Covasna şi Harghita fiind ziua „tronului”, adică ziua întronizării Preasfinţitului Părinte Andrei ca Episcop al Covasnei şi Harghitei.

Cu prilejul aniversării a șapte ani de slujire chiriarhală, Preasfinţitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrala Episcopală cu hramurile „Acoperământul Maicii Domnului şi Sfântul Ierarh Nicolae” din municipiul  Miercurea-Ciuc, în fruntea unui sobor de preacuvioşi părinţi de la Centrul Eparhial și de la Schitul „Sfântul Ierarh Vlasie” din municipiul Miercurea-Ciuc, preacucernicii preoţi și diaconi din administrația eparhială și a Protopopiatului Miercurea-Ciuc și în prezenţa credincioșilor din localitate.

În cadrul Sfintei Liturghii, în numele clerului, cinului monahal și a credincioșilor  din Eparhia Covasnei și Harghitei, PC Pr. Bijec Eugen-Teodor, consilier administrativ-bisericesc, a rostit o rugăciune de mulţumire adusă Milostivului Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Preasfinţitului Părinte Andrei şi a întregii Eparhii din inima țării în decursul celor șapte ani.

La sfârşitul slujbei PC Pr. Bijec Eugen-Teodor a rostit un cuvânt de învăţătură în care a evidenţiat, sintetic, roadele activităţii şi pastoraţiei Preasfinţitului Părinte Andrei  în cei șapte ani de păstorire chiriarhală, roade care se văd  atât de limpede, astăzi, în tot cuprinsul Eparhiei, mai ales în ceea ce priveşte Biserica vie a credincioşilor care stau, împreună cu preoţii lor, în lumina iubirii de Dumnezeu şi de neam, de asemenea, a subliniat marea responsabilitate a slujirii Ierarhului în această Episcopie cu un accentuat caracter misionar. De asemenea, Părintele consilier a adresat Ierarhului acest cuvânt:

„Noi, fiii duhovnicești ai Preasfinţiei Voastre, vă încredinţăm de toată preţuirea şi ascultarea, asigurându-Vă ca vă vom sprijini în tot ceea ce întreprindeţi pentru binele Bisericii şi al neamului nostru românesc din această parte de ţară. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu înţelepciunea cu care aţi fost dăruit faceţi ca noi, românii ortodocşi din aceste părţi, să ne simţim ACASĂ, aici, în Covasna şi Harghita, în lumina credinţei în Dumnezeu Cel în Treime lăudat. Să ne trăiţi întru mulţi şi binecuvântaţi ani, Preasfinţite Părinte Andrei şi rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască sănătate şi putere de muncă, astfel încât să Vă puteţi încununa cu bogate roade duhovniceşti în această sfântă şi grea misiune de apostol la care aţi fost chemat cu șapte în urmă!”

În cuvântul său, Chiriarhul a mulţumit slujitorilor sfintelor altare pentru bucuria împreună-slujirii în cadrul Sfintei Liturghii la acest moment aniversar şi pentru comuniunea necesară în lucrarea păstrării şi afirmării identităţii creştin-ortodoxe şi româneşti a fiilor duhovniceşti din județele Covasna și Harghita.

De asemenea, Ierarhul a adresat un însuflețit îndemn ca tot poporul lui Dumnezeu din Eparhie să rămână statornic în păstrarea dreptei credințe, mai ales în contextul multiplelor provocări ale societății de astăzi, să se împărtășească tot mai mult din darul rugăciunii, să rămână atașați de valorile cele netrecătoare ale credinței strămoșești, mai trăitori în duhul Sfintei noastre Biserici drept măritoare, clerul să manifeste râvnă în slujirea liturgică și în propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu, viețuitorii sfintelor mănăstiri să păstreze cu strictețe rânduiala monahală, iar credincioșii să participe cât mai mult la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, calea mântuirii, calea vieții veșnice.

În sensul prețuirii Ierarhului și a bucuriei momentului, cei prezenți au dăruit Întâistătătorului lor un aranjament floral și au intonat imnul arhieresc primind binecuvântarea Preasfințitului Părinte Andrei.

Reamintim faptul că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Daniel, a ales în data de 5 februarie 2015, prin vot secret, pe Preasfinţitului Părinte Andrei, cel de-al doilea Chiriarh de la înființarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei (anul 1994), iar întronizarea Preasfinţiei Sale a avut loc în data de 15 februarie 2015 şi a fost oficiată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, alături de alţi 17 ierarhi membrii ai Sfântului Sinod.

Biroul de presă al

Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei

 

© Episcopia Covasnei și Harghitei /  Arhid. Alexandru Moroianu