La Centrul Eparhial din municipiul Miercurea-Ciuc, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, s-a desfăşurat sâmbătă, 19 ianuarie 2019, şedinţa anuală de lucru a Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei.

Evenimentul a fost precedat de Sfânta Liturghie Arhierească oficiată în Catedrala Episcopală cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului şi Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc, de către Preasfinţitul Părinte Andrei împreună cu Preacuvioșii Părinți Stareți, membrii Permanenţei Consilului Eparhial, Preacucernicii Părinţi Protopopi şi membrii clerici ai Adunării Eparhiale, la care au asistat membrii mireni ai acestui organ deliberativ al Eparhiei alături de credincioşi din municipiul Miercurea Ciuc.

În cadrul Dumnezeieștii Liturghii a fost hirotesit iconom stavrofor Preacucernicul Părinte Țepeș Matei Marius Aurelian, Parohul Parohiei Ortodoxe Tulgheș, Protopopiatul Călimani, membru cleric delegat din partea Adunării Eparhiale în Adunarea Națională Bisericească.

Cu binecuvântarea Ierarhului, Preacucernicul Pr. Apostol Dumitru, Protopopul Protopopiatului Călimani, a rostit un bogat și profund cuvânt de învățătură în legătură cu lucrarea sinergică dintre cler și popor în ogorul Sfintei Biserici și în perspectiva dobândirii cerescului dar al mântuirii.

În continuare, în Sala de Ședinţe „Miron Patriarhul” a Centrului Eparhial au fost citite rapoartele pe sectoare, care au reflectat complexitatea activităţilor desfăşurate în cadrul Eparhiei noastre în anul care a trecut.

Plenul Adunării Eparhiale a luat act de amploarea lucrărilor așezămintelor monahale, unităților parohiale, protopopești și de la Centrul Eparhial, de activităţile culturale, misionare, administrativ-bisericeşti, programele social-filantropice și proiectele educative cu tinerii desfăşurate în anul 2018.

După ce rapoartele citite au fost aprobate de către Plenul Adunarii Eparhiale,                    au urmat căteva luări de cuvânt, unde s-au evidențiat Dl. Andrei Jean Adrian – Prefectul Județului Harghita, Dl. Glodeanu Cristinel – Inspector General adjunct al ISJ Harghita, Preacucernicul Pr. Vizoli Gligore – fost Protopop al Protopopiatului Miercurea Ciuc în perioada 2006-2014, Preacucernicul Pr. Apostol Dumitru – Protopopul Protopopiatului Călimani, Dl. Prof. Lăcătușu Ioan, unul dintre membrii veterani ai Adunării Eparhiale încă de la înființarea Eparhiei, a evidențiat rolul Eparhiei în societatea românească, Dl. Filip Constantin de la Parohia Sfântu Gheorghe VI și Dl. Breazu Mihail – fost membru al Adunării Eparhiale în primele legislaturi ale acestui organ deliberativ al Eparhiei. În toate aceste luări de cuvânt au fost apreciate realizările Episcopiei.

Plenul Adunării Eparhiale a formulat unele propuneri de viitor dintre care amintim:

  1. Înfiinţarea Aşezământului monahal „Sfântul Ierarh Doctor Luca al Crimeei” în cadrul Mănăstirii Izvoru Mureşului, jud Harghita, destinat îngrijirii monahiilor în înaintate în vărstă şi a celor care au nevoie de îngrijre;
  2. Organizarea unor manifestări duhovniceşti şi culturale cu prilejul aniversării împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei; în legătură cu acest punct, s-a formulat propunerea de realizare a unui volum documentar, a unui film documentar și a mai multor simpozioane și expoziții foto-documentare care să pună în valoare cea mai mare realizare din ultimul secol al românilor din județele Covasna și Harghita, înființarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, o episcopie misionară pentru românii din inima țării;
  3. Întocmirea și publicarea de monografii a parohiilor și a satelor în vederea valorificării fondului arhivistic al unităților bisericești care pot pune în valoare și viața satului românesc, în acord cu tema stabilită de către Sfântul Sinod pentru anul 2019 ca an omagial al satului românesc, cu punerea în valoare a preoților, învățătorilor, primarilor gospodari și a comunităților care au avut realizări notabile în decursul timpului;
  4. Instituirea „Diplomei Omagiale a susţinătorilor satului românesc în Episcopia Covasnei şi Harghitei”, cu prilejul proclamării anului 2019 ca Anul Omagial al satului românesc şi în vederea aprecierii preoţilor, învăţătorilor, primarilor gospodari sau altor persoane care s-au distins în lucrarea de promovare a valorilor tradiţionale, sociale, culturale, bisericeşti şi identitare ale satului românesc din aceste părţi, ştiut fiind că satul românesc este universul valorilor nemuritoare păstrate în lada de zestre a neamului nostru dreptmăritor creştin.
  5. Înființarea de asociații comunitare și de tineret în cele două județe ale Eparhiei pentru păstrarea identității spirituale, culturale și identitare românești în contextul actual tot mai marcat de pierderea acestor valori.

În semn de apreciere pentru susținerea valorilor tradiţionale, sociale, culturale, bisericeşti şi identitare ale satului românesc, Preasfințitul Părinte Andrei a acordat membrilor Adunării Eparhiale și invitaților onorifici ”Diplomă Omagială a susţinătorilor satului românesc în Episcopia Covasnei şi Harghitei”.

În încheiere, Ierarhul a adresat mulţumiri membrilor Adunării Eparhiale, Prefecturilor, Consiliilor Judeţene din Harghita și Brașov, precum și Consiliilor locale din județele Covasna și Harghita și tuturor celor care au sprijinit lucrarea Episcopiei Covasnei și Harghitei în decursul anului 2018.

Lucrările prezentei sesiuni s-au încheiat cu o agapă creștină la Centrul Eparhial.

Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru binecuvântarea, ajutorul și purtarea de grijă prin care s-au realizat toate aceste lucrări ale Sfintei noastre Biserici strămoșești.