La Centrul Eparhial din municipiul Miercurea-Ciuc, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, s-a desfăşurat sâmbătă, 15 ianuarie 2022, şedinţa anuală de lucru a Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei.

Evenimentul a fost precedat de Sfânta Liturghie Arhierească oficiată în Catedrala Episcopală cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului şi Sfântul Ierarh Nicolae” de către Preasfinţitul Părinte Andrei împreună cu membrii Permanenţei Consiliului Eparhial, Preacucernicii Părinţi Protopopi şi membrii clerici ai Adunării Eparhiale, la care au asistat membrii mireni ai acestui organ deliberativ al Eparhiei, alături de credincioşi din municipiul Miercurea Ciuc.

Cu binecuvântarea Ierarhului, Preacucernicul Pr. Marin Ioan, preot paroh la Parohia Sfântu Gheorghe I și director al Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, a rostit un cuvânt de învățătură cu privire la importanța rugăciunii în viața Bisericii.

În continuare, în Sala de Ședinţe a Centrului Eparhial s-au derulat lucrările Adunării Eparhiale. În deschidere, Preasfințitul Părinte Andrei a adresat tuturor celor prezenți un cuvânt intitulat „Rugăciunea – Cheia Împărăției Cerurilor”.

A urmat citirea rapoartelor pe sectoare, care au reflectat activităţile desfăşurate în cadrul Eparhiei noastre în anul care a trecut, an cu multiple provocări datorate celui de-al doilea an de situare în pandemia de COVID 19.

Plenul Adunării Eparhiale a luat act de amploarea lucrărilor desfășurate în anul 2021 la așezămintele monahale, unitățile parohiale, protopopești și de la Centrul Eparhial.

După ce rapoartele citite au fost aprobate de către Plenul Adunarii Eparhiale, au urmat câteva luări de cuvânt în care s-au evidențiat Dl. Prof. Ioan Lăcătușu, director onorific al Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din municipiul Sfântu Gheorghe, Dl. Cristinel Glodeanu – Inspector General adjunct al ISJ Harghita, PC Pr. Dumitru Apostol – Protopopul Protopopiatului Călimani și Dl. Teodor Constantin Dobrean de la Parohia Gheorghieni II (consilier județean).

În toate aceste luări de cuvânt au fost apreciate realizările Episcopiei, buna legătură instituțională între Biserică și instituțiile de stat locale și județene în Covasna și Harghita, coeziunea factorilor decizionali ai societății civile din zonă cu Centrul Eparhial și cu unitățile ecleziale în vederea bunei desfășurări a vieții bisericești în Eparhia noastră în contextul marcat de actuala pandemie și s-au adresat mulțumiri Chiriarhului și colaboratorilor din fiecare sector de activitate pentru implicarea în derularea proiectelor amintite în rapoarte.

În privința propunerilor de viitor s-a avut în vedere continuarea proiectelor pastoral-misionare, administrativ-gospodărești, culturale și sociale existente.

Ținând cont de proclamarea de către Sfântul Sinod a anului 2022 ca „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț.”, s-a adoptat hotărârea identificării la nivelul Centrului Eparhial și al protopopiatelor a unor măsuri de dinamizare a pastorației familiilor, întărirea misiunii liturgice în parohii și cooptarea cât mai multor tineri în activități care să înlesnească citirea și aprofundarea Sfintei Scripturi și a cărților de învățătură ortodoxă. De asemenea, continuarea proiectului de întocmire a monografiilor parohiale și punerea unui accent deosebit pe înființarea de asociații comunitare în parohii pentru accesarea de fonduri destinate proiectelor culturale și identitare românești.

În încheiere, Ierarhul a adresat mulţumiri membrilor aparatului administrativ de la Centrul Eparhial și protopopiate, cinului monahal și clerului din parohii, Secretariatului de Stat pentru Culte, Secretariatului General al Guvernului României pentru proiectele finanțate, Prefecturilor,  Consiliilor Judeţene și Consiliilor locale din județele Covasna și Harghita, precum și tuturor celor care au sprijinit lucrarea Episcopiei Covasnei și Harghitei în decursul anului 2021 și, nu în ultimul rând, membrilor Adunării Eparhiale cărore le-a oferit Acte de cinstire cu prilejul încheierii mandatului 2018-2022, precum și câte un exemplar al Sfintei Scripturi împreună cu alte cărți apărute la editurile Eparhiei noastre având tematică istorică și identitară românească.

Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru binecuvântarea, ajutorul și purtarea de grijă prin care s-au realizat toate aceste lucrări ale Sfintei noastre Biserici strămoșești.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Articol: Părintele Consilier Administrativ Bijec Eugen – Teodor

 

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Episcopală.

Ședința Adunării Eparhiale

© Episcopia Covasnei și Harghitei /  Arhid. Alexandru Moroianu