La Centrul Eparhial din municipiul Miercurea-Ciuc, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, s-a desfăşurat sâmbătă, 1ianuarie 2024, şedinţa anuală de lucru a AdunăriEparhiale a Episcopiei Covasnei şi Harghitei.

Evenimentul a fost precedat de Sfânta Liturghie Arhierească oficiată în Catedarala Episcopală cu hramurileAcoperământul Maicii Domnului şi Sfântul Ierarh Nicolaede către Preasfinţitul Părinte Andrei împreună cu Preacuvioșii Părinți Stareți, membrii Permanenţei Consiliului Eparhial, Preacucernicii Părinţi Protopopi şi membrii clerici ai Adunării Eparhiale, la care au asistat membrii mireni ai acestui organ deliberativ al Eparhiei, alături de credincioşi din municipiul Miercurea Ciuc.

În continuare, în Sala de Ședinţe a Centrului Eparhial s-au derulat lucrările Adunării Eparhiale. În deschidere, Preasfințitul Părinte Andrei a adresat tuturor celor prezenți un cuvânt intitulat „Îngrijirea bolnavilor, poruncă dumnezeiască” în legătură cu tematica omagială și comemorativă stabilită de Sfântul Sinod pentru anul 2024.

A urmat citirea rapoartelor pe sectoare, care au reflectat activităţile desfăşurate în cadrul Eparhiei noastre în anul care a trecut, în următoarea ordine: 

Sectorul administrativ-bisericesc și exarhatul mănăstirilor

În anul 2023 Ierarhul a hirotonit 4 preoți și 3 diaconi, a hirotesit un protosinghel, iar pentru realizări în activitatea pastorală a hirotesit un iconom stavrofor și 2 iconomi și a acordat la 2 preoți Ordinul Eparhial „Mărturisitorii credinței străbune” pentru clerici.

La propunerea Chiriarhului nostru, Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a acordat:

Distincția mitropolitană „Crucea Șaguniană pentru clerici” unui număr de 7 clerici din Permanența Consiliului Eparhial;
Ordinul „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” unui număr de 6 clerici din Permanența Consiliului Eparhial;
Ordinul „Mitropolit Ioan Mețianu pentru clerici” unui număr de 2 clerici de la parohii;
Ordinul „Anastasia Șaguna” pentru 2 preacuvioase maici starețe.

       A fost târnosită o biserică și au fost resfințite 3 biserici, iar la Catedrala Episcopală a fost târnosită Masa Sfântului Altar în urma reîntemeierii și redimensionării acesteia.

În vetrele noastre monahale sunt 145 viețuitori, dintre care 36 monahi și 108 monahii. Episcopia noastră are la această dată 2 arhimandriți, 20 protosingheli, 4 ieroschimonahi, 2 ieromonahi şi 4 ierodiaconi. Dintre călugărițe 2 sunt schimonahii, iar 4 starețe sunt stavrofore.

Sectorul economic, financiar şi patrimonial

S-au efectuat ample lucrări de construcții și înfrumusețare la toate cele 10 mănăstiri și 3 schituri, la Catedrala Episcopală, lucrări de reparații și întreținere la 41 de biserici și 45 de case parohiale, precum și lucrări de amenajare și modernizare a noului sediu al Protopopiatului Sfântu Gheorghe.

 Valoarea totală a investiţiilor pe anul 2023 pentru lucrările de construcţii, reparaţii şi pictură la locaşurile de cult şi alte edificii bisericeşti din cadrul Eparhiei noastre a fost de 7.222.000  lei.

Toate aceste lucrări au fost sprijinite de Secretariatul de Stat pentru Culte cu suma de 1.716.000 lei, de Consiliul Județean Harghita cu suma de 420.000 lei, de Consiliul Județean Covasna cu suma de 400.000  lei, de Consiliile Locale din jud. Harghita cu suma de 362.000 lei și de Consiliile Locale din Jud. Covasna cu suma de 593.000 lei.

Sectorul cultural-educaţional

     Au fost realizate cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului 4 proiecte, au fost organizate 9 manifestări culturale și știinţifice de anvergură, iar la editurile Eurocarpatica și Grai Românesc au fost editate 26 de volume și publicații de specialitate.

Departamentul pentru tineret și cateheză a derulat la nivelul Eparhiei Covasnei și Harghitei, în anul 2023, un număr total de 9 de proiecte, fiind implicate un număr de 9 parohii și 500 de beneficiari.

Episcopia Covasnei și Harghitei a sprijit învățământul de stat prin oferirea gratuită de spații adecvate, în imobilele proprietate a parohiilor (Parohiile Sfântu Gheorghe I, Covasna-Voinești și Păpăuți în Protopopiatul Sfântu Gheorghe; Parohia Imper în Protopopiatul Miercurea-Ciuc) pentru buna desfășurare a procesului de învățământ pentru clase primare aflate în lipsă de săli de clasă.

Sectorul social-filantropic

Programul „Prevenirea abandonului şcolarprin care un număr de 700 de elevi din cele două județe ale Eparhiei noastre au fost sprijiniți cu ghiozdane, rechizite, cărți de gramatică și culegeri, îmbrăcăminte pentru copiii proveniți din familii defavorizate, iar lunar se oferă persoanelor nevoiașe pachete cu alimente de bază.    

  Bursa pentru elevi și studenți” prin oferirea unui sprijin constant material și financiar al acestora pe întreaga perioadă a anului școlar/universitar, precum și taberele cu caracter social și cultural între care s-au evidențiat cele organizate de Parohiile Bilbor și Călimănel, Protopopiatul Călimani.

În anul 2023 s-a înființat prin hotărârea Adunării Eparhiale un fond social intitulat ”Lada de milostenie” care are ca rol sprijinirea cazurilor medicale deosebite și totodată de a sprijini persoanele vulnerabile și nevoiașe, astfel deja a existat un caz medical care a prezentat prioritate și a fost sprijinită o persoană cu suma de 35.000 lei pentru o intervenție chirurgicală.

 La nivelul Centrului Eparhial, al protopopiatelor și al parohiilor au fost derulate 397 de acțiuni sociale (sprijin pentru persoane vârstnice, familii numeroase fără venit,) pentru 4594 de beneficiari.

O altă acțiune desfășurată de Sectorul Social-Filantropic prin delegații celor 4 protopopiate a fost cea prin care s-au donat produse de igienă și hrană neperisabilă  secțiilor de Pediatrie din Spitalele de pe raza protopopiatelor (Miercurea-Ciuc, Călimani, Sfântu Gheorghe și Buzăul Transilvan).

Activități filantropice deosebite s-au desfășurat de către Parohiile Vâlcele, Întorsura Buzăului, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, Voșlabeni.

Sectorul împreună cu Parohia Miercurea Ciuc IIParaclis Episcopal a sprijinit numeroase familii monoparentale cu mulți copii, dar și persoane vârstnice.

La Catedrala-Paraclis Episcopal din Sfântu Gheorghe prin parohiile arondate precum și Parohia Sfântu Gheorghe VI în perioada Postului Sfintelor Paști și a Nașterii Domnului s-au implementat mai multe actiuni de ajutorare a persoanelor defavorizate, cu hrană și îmbrăcăminte.

La Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc, precum și la Penitenciar s-a slujit Taina Sfântului Maslu în posturile de peste an, unde s-au împărțit celor prezenți pastorale, iconițe și cărți de rugăciuni prin sprijinulParohiilor din Miercurea Ciuc.

Asociația Social Educativă Andrei Șaguna în parteneriat cu DGASPC Harghita a desfășurat activități dedicate persoanelor vârstnice printre care și un pelerinaj  intitulat ”La Pas cu Bunicii” la mănăstirile din județele Cluj, Bistrița și Maramureș.

Activitățile social-filantropice din cadrul Centrului Eparhial al Episcopiei Covasnei și Harghitei pentru anul 2023 însumează 1.004.000 lei din care 197.500 lei în bani; ajutoarele ce constau în îmbrăcăminte, alimente și rechizite 806.500 lei.

Menționăm câțiva dintre partenerii activităților noastre: Zizin, Roamaqua Borsec, Perla Harghitei, Mineral Quantum, Izvoarele Căminani Bilbor, Romtop Toplița, Covalact, Fundația Bucuria Darului și protopopiatele din Eparhia noastră.

Plenul Adunării Eparhiale a luat act de amploarea lucrărilor desfășurate în anul 2023 la așezămintelemonahale, unitățile parohiale, protopopești și de la Centrul Eparhial.

După ce rapoartele citite au fost aprobate de către Plenul Adunarii Eparhiale, au urmat căteva luări de cuvânt în care s-au evidențiat:

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Emilian Telcean-Starețul Sfintei Mănăstiri Toplița (invitat), dl. Cristinel Glodeanu –Inspector General adjunct al ISJ Harghita, dl. Teodor-Constantin Dobrean de la Parohia Gheorgheni II – consilier județean,                dl. Urdă Raul – primarul Orașului Întorsura Buzăului și dl. Daniel Corneanu de la Parohia Ciceu.

În toate aceste luări de cuvânt au fost apreciate realizările Episcopiei, buna legătură instituțională între Biserică și instituțiile de stat locale și județene în Covasna și Harghita, coeziunea factorilor decizionali ai societății civile din zonă cu Centrul Eparhial și cu unitățile ecleziale în vederea bunei desfășurări a vieții bisericești în Eparhia noastră și s-au adresat mulțumiri Chiriarhului și colaboratorilor din fiecare sector de activitate pentru implicarea în derularea proiectelor amintite în rapoarte.

În privința propunerilor de viitor s-a avut în vedere continuarea proiectelor pastoral-misionare,administrativ-gospodărești, culturale și sociale existente.

Ținând cont de proclamarea de către Sfântul Sinod a anului 2024 ca „An omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și An comemorativ al tuturor sfinților tămăduitori fără de arginți”, s-a adoptat hotărârea identificarii la nivelul Centrului Eparhial și al protopopiatelor a unor măsuri de consolidare a pastorației persoanelor bolnave și vulnerabile din punct de vedere social, precum și optimizarea „Fonduluisocial-filantropic „Lada de milostenieconstituit prin contribuțiile financiare ale unităților de cult din Eparhia noastră și destinat ajutorării vârstnicilor aflați în situații de risc, persoanelor văduve, orfanilor sau pentru cazuri de interveții medicale deosebite.

De asemenea, la solicitarea Asociației Părinților Copiilor cu Dizabilități Toplița și la propunerea înaintată în scris a Consiliului Parohial al Parohiei Toplița I, Protopopiatul Călimani, Adunarea Eparhială a aprobat donarea către această asociație a unui teren al parohiei în suprafață de 2550 mp, cu drept de superficie, pentru construirea unei clădiri cu destinația „Centru de zi pentru copii cu dizabilități”.

În încheiere, Ierarhul a adresat mulţumiri membrilor aparatului administrativ de la Centrul Eparhial și protopopiate, cinului monahal și clerului din parohii,Secretariatului Stat pentru Culte, Secretariatului General al Guvernului României pentru proiectele finanțate, Prefecturilor, Consiliilor Judeţene și Consiliilor locale din județele Covasna și Harghita, precum și tuturor celor care au sprijinit lucrarea Episcopiei Covasnei și Harghitei în decursul anului 2023 și, nu în ultimul rând, membrilor Adunării Eparhiale.

Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru binecuvântarea, ajutorul și purtatea de grijă prin care s-au realizat toate aceste lucrări ale Sfintei noastre Biserici strămoșești.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

 

© Episcopia Covasnei și Harghitei