Hramul Schimbării la Față a Domnului Iisus Hristos a însemnat pentru bunii credincioși ai Bisericii strămoșești de pe Valea Buzăului Ardelean moment de înălțare duhovnicească, dar și de sporire în cinste, deoarece Mănăstirea „Schimbarea la Față” care le poartă rugăciunile către cer prin slujitorii ei și prin monahiile care se nevoiesc aici s-a îmbogățit în seara de dinaintea praznicului, când la Slujba Privegherii, două noi rasofore au arătat dorirea îmbrăcării hainei cernite pentru a putea revărsa prin ascultarea monahismului lumina lină a Cerului.

Slujba Sfintei și Dumnezeieștii Litughii a debutat prin Sfințirea Bisericii de lemn, care a fost închinată Sfântului Ierarh Andrei Șaguna și Sfântului M.Mc.Gheorghe, aflată la intrarea în frumosul complex monahal în partea dreaptă.

Protia a aparținut Preasfințitului Părinte Episcop Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, care într-un sobor sporit de preoți și diaconi a binecuvântat poporul, chemând asupra celor aflați de față, spre a lucra, aceeași lumină lămuritoare și deschizătoare a ochilor sufletești, întocmai cu vindecarea orbirii duhovnicești care nu i-a lăsat pe Apostoli să vadă Dumnezeirea Domnului Dumnezeu: „Iubiții mei fii și fiice duhovnicești, astăzi am început a vedea asemenea Sfinților Apostoli Petru, Iacob și Ioan lumina harului lui Dumnezeu care toate cele neputincioase le plinește. Noi ne rugăm cu mare credință ca Dumnezeu să pogoare harul Său peste noi, și să ne învrednicească ca să vedem și noi curat și curățite faptele și trăirile celor din jurul nostru.”          Deasemenea Preasfinția Sa a realizat o scurtă exegeză a rugăciunii Preasfântă Treime, legându-o de praznicul luminat al Schimbării la Față: „Numele lui Dumnezeu este Cel ce sunt, Iahve (din aramaica veche), Domnul Dumnezeu, așadar Dumnezeu prin numele Său oferă celor care-l rostesc cu credință mântuirea. Rostiți cu tărie și încredere numele Stăpânului Ceresc și primiți har peste har, iar ochii frățiilor voastre vor vedea de-a pururea cum mâinile vă vor lucra toată fapta cea bună, în lumina schimbării firii celei rele a noastre și prin îmbrăcarea cu hainele de har binecuvântate pe care Biserica le oferă veșnic prin sfintele ei Taine.”

Un moment de mare bucurie duhovnicească l-a reprezentat pentru marea mulțime de oameni semnul văzut al aprecierii Centrului Eparhial față de strădania Maicii Starețe Loida Iovănesc, care în semn de aleasă apreciere și ca îndemn spre sporirea în faptele cele vrednice de Hristos, a fost hirotesită întru Stavroforă, adică purtătoare de Cruce, fiindu-i dăruit și toiagul ca semn al sprijinirii neclintite a celor statornici în ascultare, iar celor potrivnici spre îndreptare și mustrare.

 

A consemnat Pr.drd.Panciu Laurențiu-Gabriel

Secretar eparhial