Începând cu anul 2015 ziua de 15 februarie a devenit un important reper bisericesc pentru întreaga suflare creştin-ortodoxă şi românească din judeţele Covasna şi Harghita fiind ziua întronizării Preasfinţitului Părinte Andrei ca Episcop al Covasnei şi Harghitei.

Cu prilejul aniversării împlinirii a unui an de slujire chiriarhală, Preasfinţitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrala Episcopală din Miercurea-Ciuc cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului şi Sfântul Ierarh Nicolae”, alături de Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Episcopiei Ortodoxe a Europei de Nord, înconjuraţi de un sobor de preacuvioşi părinţi stareţi ai sfintelor mănăstiri, preacucernicii preoţi membrii ai Permanenţei Consiliului Eparhial, precucernicii părinţi protopopi, preacucernicii părinţi diaconi, în prezenţa Domnului Prefect al Judeţului Harghita, dl. Andrei Jean Adrian, a altor reprezentanţi ai autorităţilor locale şi a unui număr important de credincioşi.

În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinţitul Părinte Macarie a rostit o rugăciune de mulţumire adusă Milostivului Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Preasfinţitului Părinte Andrei şi a întregii Episcopii a Covasnei şi Harghitei în decursului anului trecut.

La sfârşitul slujbei Preasfinţitul Părinte Andrei a hirotesit întru iconom stavrofor doi preacucernici părinţi de la Centrul Eparhial, respectiv PC Pr. Cristinoi Cristian, consilierul social şi PC Pr. Budeanu Vasile, contabil în cadrul sectorului economic.

Preasfinţitul Părinte Macarie a rostit un cuvânt de învăţătură în care a subliniat responsabilitatea slujirii Ierarhului în această Episcopie cu un accentuat caracter misionar şi a punctat câteva dintre similitudinile activităţii pastorale valabile atât în Episcopia Europei de Nord, cât şi în Eparhia noastră, aşezând întreaga misiune a Preasfinţitului Părinte Andrei sub ocrotirea lui Dumnezeu prin mijlocireaSfântului Ierarh Sigfrid, Luminătorul Suediei dimpreună cu Sfinții săi nepoți Matiri Unaman Preotul, Sunaman Diaconul şi Vinaman Ipodiaconul (+1045, sărbătoriți în                            15 februarie).

În semn de preţuire, Preasfinţitul Părinte Macarie a dăruit Preasfinţitului Părinte Andrei un ştergar tradiţional ţesut specific zonei Bistriţei.

A urmat cuvântul Chiriarhului care a mulţumit Preasfinţitului Părinte Macarie pentru bucuria împreună-slujirii în cadrul Sfintei Liturghii şi pentru comuniunea frăţească atât a Ierarhilor, cât şi a eparhiilor surori puse sub oblăduirea Patriarhiei Române care a înfiinţat aceste episcopii din grija păstrării şi afirmării identităţii creştin-ortodoxe şi rămâneşti a fiilor duhovniceşti din ţară şi diaspora.

Preasfinţitul Părinte Andrei a adus la cunoştinţa celor prezenţi momentul vizitei pastorale din anul 2010 în care a vizitat, în calitate de Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, preoţii şi credincioşii din Scandinavia la invitaţia Preasfinţitului Părinte Macarie, impresiile în urma întâlnirii comunităţilor de credincioşi ortodocşi români din acele părţi şi legătura de suflet care s-a creat şi care, în sine, este o mărturie a credinţei şi a iubirii frăţeşti.

De asemenea, Chiriarhul a amintit de lucrarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, primul Ierarh al Episcopiei Covasnei şi Harghitei, care, prin întraga sa activitate desfăşurată între anii 1994-2014,    a pus piatra de temelie a întregii organizări bisericeşti pentru această Eparhie.

În continuare, Preasfinţia Sa a dat cuvântul Preacucernicului Părinte Bijec Eugen-Teodor, consilier administrativ-bisericesc la Centrul Eparhial, care a evidenţiat, sintetic, roadele activităţii şi pastoraţiei Preasfinţitului Parinte Andrei  în primul an de păstorire chiriarhală, roade care se văd  atat de limpede, astazi, în tot cuprinsul Eparhiei atât în ceea ce priveşte patrimoniul bisericesc, cât, mai ales, Biserica vie a credicioşilor ce stau împreună cu preoţii lor în lumina iubirii de Dumnezeu şi de neam.

Din prezentare a reieşit faptul că cele mai importante evenimente din viaţa Eparhiei le-au constituit hramurile Catedralei Episcopale, ale sfintelor mănăstiri şi ale bisericilor de enorie la care a slujit Preasfinţitul Părinte Andrei împreună cu preacuvioşii şi preacucernicii părinţi şi la care au participat un număr mare de credincioşi, atât din cadrul Eparhiei, cât şi din alte zone ale ţării.

Datorită cerinţelor pastorale şi misionare şi în sensul îmbunătăţirii structurii administrative în teritoriu, prin hotărârea Permanenţei Consiliului Eparhial au fost înfiinţate patru noi unităţi parohiale în oraşe, fapt pentru care sub aspectul structurii administrative Episcopia Covasnei şi Harghitei are la acesată dată 122 de unităţi parohiale (din care 30 de parohii la oraşe) organizate în  patru protopopiate, 108 preoţi (trei în structuri militarizate, patru la spitale, 86 preoţi parohi, patru preoţi misionari, patru preoţi pensionari) şi patru diaconi.

În anul 2015 au fost târnosite trei biserici şi un paraclis: paraclisul cu hramul „Buna Vestire” a Mănăstirii Sita Buzăului, biserica cu hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor” a Schitului Gura Izvorului, biserica cu hramul „Schimbarea la Faţă” a Parohiei Ortodoxe Borsec, biserica cu hramul „Cuviosul Ioan Maximovici şi Duminica Samarinencii” a Mănăstirii Doamnei.

Bogata activitate liturgică a Ierarhului s-a concretizat şi prin hirotonia unui număr de patru diaconi, a unui ierodiacon, patru ieromonahi şi opt preoţi de mir, precum şi tunderea în monahism a patru vieţuitoare ale Mănăstirii Izvoru Mureşului şi a doi vieţuitori ai Mănăstirii Valea Mare.

Pentru activitatea rodnică a slujitorilor sfintelor altare, Preasfinţitul Părinte Andrei a hirotesit cinci protosingheli, 22 iconomi stavrofori, patru iconomi şi cinci sachelari.

De asemenea, Ierarhul nostru a reprezentat Eparhia în slujirea alături de Ierarhi membrii ai Sfântului Sinod cu prilejul unor sărbători şi evenimente importante atât din cadrul Patriarhiei Române, cât şi a altor eparhii (Arhiepiscopia Sibiului, Arhiepiscopia Râmnicului, Arhiepiscopia Clujului, Arhiepiscopia Iaşilor, Episcopia Devei şi Hunedoarei, Episcopia Caransebeşului, Episcopia Oradiei şi Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria).

În cadrul Eparhiei noastre, un loc de cinste l-au avut şi evenimentele culturale şi ştiinţifice menite a încununa truda păstrării şi afirmării identăţii spirituale şi naţionale.

Activitatea culturală şi editorială s-a concretizat prin organizarea a 22 de manifestări culturale şi ştiinţifice, prin editarea a 27 de volume apărute la editurile Grai Românesc şi Eurocarpatica, prin publicarea a 19 de studii de specialitate şi 75 de articole referitoare la problematica identitară a românilor din arcul intracarpatic, precum şi prin cele 32 de prezentări şi lansări de cărţi în cadrul evenimentelor organizate de cele două centre culturale.

Activitatea editorială a fost concretizată şi prin apariţia ziarului „Grai Românesc – foaie de spiritualitate a Episcopiei Covasnei şi Harghitei, cu apariţie trimestrială, care reflectă activităţile şi realizările vieţii bisericeşti, administrative,  culturale şi sociale ale Episcopiei, volumul Păstori sufleteşti ai Sfintelor Altare din Eparhia Covasnei şi Harghitei şi volumul Repere identitare româneşti din judeţele Covasna şi Harghita, care s-a bucurat de aprecieri deosebite din partea critici de specialitate şi a al cititorilor iubitori de istorie şi cultură românească, fiind propus pentru primirea, în anul 2016, a unui premiu al Academiei Române.

Între manifestările culturale şi ştiinţifice reprezentative din anul 2015 au fost amintite:

–         cea de-a XIII-a ediţie a Universităţii de Vară Izvorul Mureşului (10-16 august 2015),

–         cea de-a XXI-a ediţie aSesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice ,,Românii din Sud-Estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizaţie (1-3 octombrie 2015) la care au participat nume de marcă ale istoriei şi culturii româneşti,

–         Adunarea Generală a Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, care a avut loc  la Centrul Eparhial (28 noiembrie 2015),

–         Conferinţa pastoral-misionară cu tema: 2015 –  Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii, care a avut loc la Centrul Eparhial şi la care au fost prezenţi toţi preoţii din Episcopie, conferenţiar fiind, la invitaţia Chiriarhului, Părintele Profesor Ioan Ică jr. de la Facultatea de Teologie din Sibiu (22 octombrie 2015).

Toate aceste manifestări au fost prezidate de către Preasfinţitul Părinte Andrei.

Tot în domeniul cultural a fost amintită rodnica activitate a celor două Centre Culturale, respectiv  Centrul Cultural „Miron  Cristea”din Miercurea-Ciuc şi Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”.

În privinţa învăţământul teologic s-a menţionat faptul că în anul 2016 din cadrul Eparhiei noastre sunt înscrişi un număr de 20 de studenţi, 6 masteranzi şi 3 doctoranzi, iar învăţământul religios din şcolile de stat a fost asigurat de către 27 profesori de Religie şi 29 preoţi, cu rezultate notabile în munca lor.

Activitatea socială s-a derulat în bune condiţii în anul 2015 prin implicarea directă a Ierarhului şi a Centrului Eparhial, prin sectorul de resort, dar şi la nivel local, parohial prin implicarea preoţilor din parohiile cu posibilităţi mai mari în acest spectru de activitate. Astfel, Episcopia a derulat un program social în colaborare cu Consiliul Judeţean Harghita și Inspectoratul Școlar Harghita intitulat „Prevenirea abandonului şcolar”, prin care s-au achiziţionat 150 de pachete, conţinând rechiziteleșcolare necesare unui an şcolar, pentru elevii din 22 unități școlare.

Unui număr de 80 de elevi înscrişi la Școala Generală din Moglănești-Toplița, unde un li s-a acordat o masă caldă, zilnic, prin implicarea Sectorului Social şi al Protopopiatului Ortodox Topliţa.

De asemenea, Sectorul Social al Episcopiei Covasnei și Harghitei a încheiat un protocol de colaborare cu Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Harghita în vederea prevenirii consumului de droguri în şcoli.

Centrul Eparhial a donat Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc- Secția Chirurgie, materiale sanitare consumabile, iar parteneriatul încheiat cu conducerea acestei unităţi s-a concretizat şi prin asistenţa religioasă a bolnavilor într-un spaţiu adecvat din cadrul spitalului. Nu au fost neglijate nici comunitățile de rromi din Hetea, Araci şi Vâlcele, judeţul Covasna, Sectorul Social derulând un program de sprijin pentru un număr de 300 de copii dar și pe părinții acestora.

Prin Sectorul Social Filantropic al Centrului Eparhial s-a înființat un ONG- Asociația Social Educativă Andrei Șaguna, care are ca scop derularea unor activități educaționale, culturale, sociale, spirituale în rândul comunităților ,în mod special în rândul tinerilor, concomitent cu sprijinirea moralăși materială a persoanelor cu dizabilități sau cu venituri mici ori aflați în nevoie. Asociația nou înființată a câștigat două proiecte desfășurate în parteneriat cu Consiliul Județean Harghita.

Atenţia Preasfinţitului Părinte Andrei s-a îndrepta în mod deosebit către sectorul Exarhat în cadrul căruia a fost vegheată viaţa monahală din Eparhia Covasnei şi Harghitei.

În cursul anului 2015 a fost înfiinţat un schit în judeţul Covasna (Schitul Icoana Prodromiţa – Comandău), devenit mănăstire în urma hotărârii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului.

Astfel, la această dată în cuprinsul Eparhiei Covasnei şi Harghitei funcţionează               9 mănăstiri şi 2 schituri, toate cu viaţă de obşte, dintre care 6 sunt de monahi şi 5 sunt de monahii, cu un număr total de 126 vieţuitori, iar în anul 2015 Ierarhul a oficiat slujba de tunderea în monahism pentru patru vieţuitoare ale Mănăstirii Izvoru Mureşului şi doi vieţuitori ai Mănăstirii Valea Mare.

La Mănăstirea Topliţa funcţionează un muzeu în care sunt expuse icoane, cărţi şi veşminte bisericeşti vechi, iar la fiecare mănăstire s-a constituit un fond de carte şi funcţionează biblioteci care sunt permanent îmbogăţite, iar în cadrul Mănăstirii Mărcuş funcţionează un centru pentru copii orfani intitulat Asociaţia de binefacere „Sfânta Iustina”. La această dată, centrul are în îngrijire 12 copii preşcolari.

Un fapt deosebit de important l-a constituit acordarea celui de-al doilea hram pentru Catedrala Episcopală, respectiv „Acoperământul Maicii Domnului” (1 octombrie) alături de hramul istoric închinat „Sfântului Ierarh Nicolae”. În anul 2015, la primul hram închinat Maicii Domnului, Catedrala Episcopală s-a bucurat de slujirea a şapte ierarhi membri ai Sfântului Sinod, fapt care a adus multă bucurie în sufletele slujitorilor sfintelor altare şi ale credincioşilor prezenţi.

A fost evidenţiată preocuparea privind locașurile de cult, datorită căreia în anul 2015 s-au executat, în cuprinsul Eparhiei, lucrări de reparaţii la un număr de 56 biserici şi 41 case parohiale şi s-a pus piatra de temelie pentru Paraclisul cu hramul „Sfântul Ierarh Nectarie” din incinta Sediului Protopopiatului Întorsura Buzăului.

De asemenea, s-au executat lucrări de construcţie la sediul Protopopiatului Întorsura Buzăului, două biserici parohiale noi (Parohiile Sfântu Gheorghe IV şi Sita Buzăului-Vârtej), două biserici noi de mănăstire (Mănăstirile Doamnei şi Făgeţel) şi două case praznicale noi.S-au executat lucrări de pictură sau refacere a picturii la un număr de 10 biserici parohiale, la biserica Schitului Dumbrăvioara, precum şi la Centrul Eparhial.

În cele două judeţe se află în faze avansate lucrările de construcţie la anexele gospodăreşti de la Mănăstirile Valea Mare şi Sita Buzăului, precum şi Altarul de vară de la Mănăstirea Izvoru Mureşului, iar la Centrul Eparhial s-au executat ample lucrări de reparaţii şi modernizare.

În cadrul prezentării a fost amintit faptul că prin crearea Site-ului Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei viaţa bisericească din cele două judeţe va fi cunoscută şi în spaţiul virtual ca mărturie a jerfei pentru credinţă şi neam a Ierarhului, a clerului, a cinului monahal şi a credincioşilor ortodocşi români ai acestei greu încercatei, dar binecuvântatei Eparhii.

După această expunere PC Pr. Bijec Eugen Teodor, consilier administrativ-bisericesc a adresat Preasfinţitului Părinte Andrei, în numele Permanenţei Consiliului Eparhial, următorul mesaj:

„Noi, colaboratorii apropiaţi ai Preasfinţiei Voastre, vă încredinţăm de toată preţuirea şi ascultarea, asigurându-Vă ca vă vom sprijini în tot ceea ce întreprindeţi pentru binele Bisericii şi al neamului nostru românesc din această parte de ţară.            Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu înţelepciunea cu care aţi fost dăruit faceţi ca noi, românii ortodocşi din aceste părţi, să ne simţim ACASĂ, aici, în Covasna şi Harghita în lumina credinţei în Dumnezeu Cel în Treime lăudat. Vă mulţumim pentru buna legătură cu autorităţile centrale şi locale prin care aţi cultivat şi cultivaţi  înţelegerea şi buna convieţuire cu celelalte culte şi etnii din zonă.

Să ne trăiţi întru mulţi şi binecuvântaţi ani, Preasfinţite Părinte Andrei şi rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască sănătate şi putere de muncă, astfel încât să Vă puteţi încununa cu bogate roade duhovniceşti în această sfântă şi grea misiune de apostol la care aţi fost chemat cu un an în urmă, având credinţa şi nădejdea nestrămutată că acest prim an de slujire chiriarhală a Preasfinţiei Voastre a fost unul din cei mulţi care vor urma a fi scrişi de Mântuitorul Iisus Hristos în Cartea Vieţii!”

În încheiere, Preasfinţitul Părinte Andrei a mulţumit Preacuvioşilor Părinţi de la sfintele mănăstiri şi întregului cin monahal, Preacucernicilor Părinţi de la Centrul Eparhial în calitate de colaboratori apropiaţi ai Preasfinţiei Sale, Preacucernicilor Părinţi Protopopi, Preacucernicilor Părinţi de la parohii, precum şi tuturor credincioşilor pentru împreuna lucrare de păstrare şi sporire a credinţei strămoşeşti şi a iubirii de neam şi glie românească.

De asemenea, Chiriarhul a adresat mulţumiri celor doi prefecţi din Covasna şi Harghita, autorităţilor locale şi reprezentanţilor etniei maghiare pentru faptul de a fi înţeles că pacea şi buna convieţuire sunt plăcute lui Dumnezeu şi constituie liniştea tuturor celor pe care Mântuitorul Iisus Hristos i-a rânduit să trăiască împreună în aceste părţi.

Evenimentul s-a încheiat cu o agapă frăţească la Sediul Centrului Eparhial din Miercurea-Ciuc, înscriind ziua de luni, 15 februarie 2016, ca o zi de sărbătoare şi de bucurie pentru toţi cei prezenţi.

Reamintim faptul că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Daniel, a ales în data de 5 februarie 2015, prin vot secret, noul Episcop al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei în persoana Preasfinţitului Părinte Andrei cu un număr de cu 38 de voturi din 45 valabil exprimate, iar întronizarea Preasfinţiei Sale a avut loc în data de 15 februarie 2015 şi a fost oficiată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, alături de alţi 17 ierarhi membrii ai Sfântului Sinod.

 

Consilier administrativ-bisericesc

Pr. Bijec Eugen Teodor